Az Engedélyezési szabályok lapon kezelheti a tartalomhoz való hozzáférést szabályozó engedélyezési és megtagadási szabályok listáját.

A szolgáltatáslap valamelyik oszlopfejlécére kattintva rendezheti a listát.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Mód

Megjeleníti a szabály típusát. A beállítás értéke Engedélyezés vagy Megtagadás lehet. A Mód beállítás értéke azt jelzi, hogy a szabály a tartalomhoz való hozzáférés engedélyezésére vagy megtagadására szolgál.

Megjegyzés

Ha egy szabály kifejezetten megtagadja a hozzáférést egy szerepkör, felhasználó vagy csoport számára, akkor az nem kaphat hozzáférési jogot egy másik szabálytól.

Felhasználók

Megjeleníti azon felhasználók típusát, felhasználónevét, illetve azon felhasználói csoportokat, amelyekre a szabály vonatkozik.

Szerepkörök

Megjeleníti az(oka)t a Microsoft Windows rendszerbeli szerepkör(öke)t, amely(ek)re a szabály vonatkozik, például a Rendszergazda szerepkört.

Műveletek

Megjeleníti az(oka)t a HTTP-művelet(ek)et, amely(ek)re a szabály vonatkozik, például GET vagy POST.

Bejegyzéstípus

Jelzi, hogy helyi vagy örökölt elemről van-e szó. A helyi elemeket az aktuális konfigurációs fájlból olvassa be a rendszer, az örökölt elemeket pedig a szülő konfigurációs fájljából.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Megengedő engedélyezési szabály hozzáadása

Megnyitja az Engedélyező engedélyezési szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen meghatározhatja a tartalomhoz való hozzáférés szabályait.

Tiltó engedélyezési szabály hozzáadása

Megnyitja a Megtagadó engedélyezési szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen meghatározhatja a tartalomhoz való hozzáférés szabályait.

Szerkesztés

Megnyitja az Engedélyező engedélyezési szabály szerkesztése vagy a Megtagadó engedélyezési szabály szerkesztése párbeszédpanelt, amelyeken módosíthatja a tartalomhoz való hozzáférés szabályait. Ez a művelet csak akkor használható, ha kijelölt egy elemet a szolgáltatáslapon levő listáról.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt elemet a szolgáltatáslapon található listáról.

Lásd még


Tartalom