Használja a HTTP-műveletek lapot azon műveletek listájának létrehozásához, amelyekre vonatkozóan a kérelemszűrési modul engedélyezi, illetve megtagadja majd a hozzáférést. HTTP-művelet például a GET, a POST és a HEAD művelet.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Művelet

Megjeleníti azt a műveletet, amelyre vonatkozóan a kérelemszűrési modul engedélyezi, illetve megtagadja majd a hozzáférést.

Engedélyezett

Megjeleníti a művelet állapotát. Ez Igaz értékű, ha a művelet engedélyezett, illetve Hamis értékű, ha a művelet tiltott.

Megjegyzés

A rendszer csak azokat a műveleteket tagadja meg, amelyek szerepelnek a listán, és amelyeknél az Engedélyezett beállítás Hamis értékű. Az összes többi művelet engedélyezett.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Művelet engedélyezése

Megnyitja a Művelet engedélyezése párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy műveletet az engedélyezett műveletek listájára.

Művelet megtagadása

Megnyitja a Művelet megtagadása párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy műveletet a tiltott műveletek listájára.

A párbeszédpanel egyéb elemeiről A Kérelemszűrés lap című témakörben olvashat.

Lásd még


Tartalom