Használja az FTP-hely közzététele varázsló Kötési és SSL-beállítások lapját a kötések és az SSL beállításához.

Szoftverelemek listája

Elem neve Leírás

IP-cím

Az FTP-hely IP-címét adja meg. Az alapértelmezett érték: Az összes ki nem osztott.

Port

Megadja azt a portot, amelyen a FTP-hely figyeli a bejövő kérelmeket. Az alapértelmezett érték az FTP szolgáltatás esetén 21.

Virtuális állomásnevek engedélyezése

Megadja, hogy engedélyezve vannak-e a virtuális FTP-állomásnevek.

Megjegyzés

Bizonyos FTP-ügyfelek nem támogatják a virtuális FTP-állomásnevek használatát.

Virtuális állomás

Megad egy virtuális állomásnevet. Ez lehetővé teszi több FTP-hely üzemeltetését egyazon IP-címen az alapértelmezett port használatával.

FTP-hely automatikus indítása

Megadja, hogy a rendszer automatikusan elindítsa-e az FTP-helyet az FTP szolgáltatás elindulásakor.

SSL-tanúsítvány

Megadja a használandó SSL-tanúsítványt.

Megjegyzés

Ez a legördülő menü üres, ha nincs telepítve SSL-tanúsítvány.

SSL nélkül

Megadja, hogy a rendszer ne használjon SSL-titkosítást.

SSL engedélyezése

Megadja, hogy engedélyezett-e az SSL használata.

SSL megkövetelése

Megadja, hogy kötelező-e az SSL használata. Ez az alapértelmezett beállítás.


Tartalom