A webkiszolgálók a Fast Common Gateway Interface (FastCGI) protokoll használatával kommunikálnak külső alkalmazásokkal. A FastCGI protokoll definiálja az információtovábbítás módját a webkiszolgáló és egy külső FastCGI-alkalmazás között. Egy kérelem elküldésekor a webkiszolgáló elindít egy FastCGI-alkalmazást, amely feldolgozza a kérelmet, és generálja az ügyfélnek visszaküldendő dinamikus válaszokat.

A FastCGI-alkalmazások HTTP-kérelmeket kezelnek, és mindegyik ilyen alkalmazás folyamatkészletek gyűjteményéből áll. Ezen készleteken belül az egyes folyamatok egyesével kezelik a kérelmeket, és befejeződésükkor visszatérnek a készletbe, amíg nem kapnak újabb kérelmet.

A FastCGI-beállítások lapon adhatja meg a webkiszolgálón levő FastCGI-alkalmazások folyamatkészleteinek beállításait. Felvehet továbbá a webkiszolgálón levő helyek által használható FastCGI-alkalmazásokat, és megadhatja a konfigurációs tulajdonságok beállítását, például a feldolgozási változókat és az alkalmazások által kezelhető kérelmek maximális számát.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Teljes elérési út

Megjeleníti a folyamatkészletben használandó folyamat végrehajtható fájljának fizikai elérési útját.

Argumentumok

Felsorolja azokat az argumentumokat, amelyeket indításkor át kell adni a kijelölt FastCGI-alkalmazásnak. Ezek az argumentumok használhatók egy FastCGI-folyamatkészlet egyedi azonosítására, ha egy adott folyamat végrehajtható fájljához több FastCGI-folyamatkészlet tartozik.

Példányok maximális száma

Megjeleníti a kijelölt FastCGI-alkalmazáshoz tartozó alkalmazási folyamatkészletben maximálisan engedélyezett FastCGI-folyamatok számát. Ez a szám azt is megadja, hogy a FastCGI-alkalmazás egyszerre legfeljebb hány egyidejű kérelmet tud kezelni. Az alapértelmezett érték 4.

Kizárólag a Windows® 7 és a Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer esetében a MaxInstances tulajdonság 0 értékre állításával megadható, hogy az IIS automatikusan válassza ki a FastCGI-folyamatok optimális számát az aktuális végrehajtási környezethez.

Példány kérelmeinek maximális száma

Megjeleníti a kijelölt FastCGI-alkalmazás által az újrahasznosítása előtt feldolgozott kérelmek maximális számát. Az alapértelmezett érték 200.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Alkalmazás hozzáadása

Megnyitja a FastCGI-alkalmazás hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen konfigurálhatók az általános és a feldolgozási tulajdonságok.

Szerkesztés

Megnyitja a FastCGI-alkalmazás szerkesztése párbeszédpanelt, amelyen módosíthatók a kijelölt alkalmazás általános és feldolgozási tulajdonságai.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt FastCGI-alkalmazást.

Lásd még


Tartalom