A Felügyelt kezelő hozzáadása, illetve a Felügyelt kezelő szerkesztése párbeszédpanelen vehet fel új felügyelt kezelőt, illetve szerkeszthet meglévő felügyelt kódú kezelőt a webkiszolgálón. A felügyelt kezelők felügyelt kódban íródtak, és meghatározott kérelmekre válaszolnak a webkiszolgálón. A PageHandlerFactory-Integrated kezelőtársítás például azt határozza meg, hogy a System.Web.UI.PageHandlerFactory kezelő az .aspx fájlokra irányuló kérelmeket dolgozza fel.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint felügyelt kezelő felvételét követően a kezelő csak az Integrált mód használatára beállított alkalmazáskészletekben fut. Ha azonban a kezelőt az ISAPI mód használatára beállított alkalmazáskészletekben szeretné futtatni, fel kell vennie a kezelőt a System.web fájl <httphandlers> szakaszába egy eszköz - például az Appcmd.exe - használatával.

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Kérelem elérési útja

Írja be azt a fájlnévkiterjesztést vagy fájlnevet és kiterjesztést, amelynél azt szeretné, hogy a kezelő feldolgozza az adott fájlra vonatkozó kérelmeket. Ha például azt szeretné, hogy a kezelő az .abc kiterjesztésű fájlokra vonatkozó összes kérelmet feldolgozza, írja be a *.abc értéket. Ha pedig azt szeretné, hogy a kezelő egy adott fájlra vonatkozó összes kérelmet dolgozza fel, akkor írja be a fájlnevet és a kiterjesztést, például Sajatfajl.abc.

Típus

Írja be a felügyelt kezelő típusának nevét, például System.Web.Handlers.

Ha felügyelt kezelőt vesz fel, győződjön meg arról, hogy az osztályt tartalmazó szerelvény regisztrálva van a Web.config fájl system.web/compilation szakaszában. Máskülönben be kell írnia a felügyelt kezelő szerelvénnyel minősített osztálynevét. Ha az osztály definiálva van az App_Code vagy a bin könyvtárban, elég megadnia az osztály nevét.

Név

Adjon egy tájékoztató jellegű rövid nevet a kezelőtársításnak.

Kérelem korlátozásai

Megnyitja a Kérelem korlátozásai párbeszédpanelt, amelyen további, választható társítási korlátozásokat adhat meg.

Lásd még


Tartalom