Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη διαχειριζόμενου δείκτη χειρισμού και Επεξεργασία διαχειριζόμενου δείκτη χειρισμού για να προσθέσετε νέους ή να επεξεργαστείτε υπάρχοντες διαχειριζόμενους δείκτες χειρισμού κώδικα στο διακομιστή Web. Οι διαχειριζόμενοι δείκτες χειρισμού είναι γραμμένοι σε διαχειριζόμενο κώδικα και αποκρίνονται σε συγκεκριμένες αιτήσεις στο διακομιστή Web. Για παράδειγμα, η αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού PageHandlerFactory-Integrated καθορίζει ότι ο δείκτης χειρισμού System.Web.UI.PageHandlerFactory επεξεργάζεται αιτήσεις για αρχεία .aspx.

Σημείωση

Από προεπιλογή, όταν προσθέτετε έναν διαχειριζόμενο δείκτη χειρισμού, ο δείκτης χειρισμού εκτελείται μόνο σε χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών που έχουν ρυθμιστεί για χρήση ενσωματωμένης κατάστασης λειτουργίας. Ωστόσο, εάν θέλετε να εκτελείτε το δείκτη χειρισμού σε χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών που έχουν ρυθμιστεί για χρήση της κατάστασης λειτουργίας ISAPI, πρέπει να προσθέσετε το δείκτη χειρισμού στην ενότητα <httphandlers> στο System.web από ένα εργαλείο, όπως το Appcmd.exe.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή αίτησης

Πληκτρολογήστε μια επέκταση ονόματος αρχείου ή ένα όνομα αρχείου με μια επέκταση, για την οποία θέλετε να επεξεργάζεται αιτήσεις ο δείκτης χειρισμού. Για παράδειγμα, εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται για αρχεία με την επέκταση .abc, πληκτρολογήστε *.abc ή εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να εκτελεί όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται για ένα συγκεκριμένο αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου και την επέκτασή του, όπως π.χ. Myfile.abc.

Τύπος

Πληκτρολογήστε το όνομα τύπου του διαχειριζόμενου δείκτη χειρισμού, όπως System.Web.Handlers.

Όταν προσθέτετε έναν διαχειριζόμενο δείκτη χειρισμού, βεβαιωθείτε ότι η συγκρότηση στην οποία ανήκει η κλάση είναι καταχωρημένη στην ενότητα system.web/compilation του αρχείου Web.config. Διαφορετικά, πρέπει να πληκτρολογήσετε το προσδιορισμένο όνομα κλάσης συγκρότησης του διαχειριζόμενου δείκτη χειρισμού. Εάν η κλάση καθορίζεται στον κατάλογο App_Code ή bin μπορείτε να καθορίσετε μόνο το όνομα κλάσης.

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό φιλικό όνομα για την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού.

Περιορισμοί αίτησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Περιορισμοί αίτησης από το οποίο μπορείτε να καθορίσετε επιπρόσθετους, προαιρετικούς περιορισμούς για την αντιστοίχιση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων