Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα φιλτραρίσματος, για να προσθέσετε έναν κανόνα με συγκεκριμένες παραμέτρους στη λίστα κανόνων της λειτουργικής μονάδας φιλτραρίσματος αιτήσεων. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στη λειτουργική μονάδα να απορρίπτει αιτήσεις που ταιριάζουν στα κριτήρια που καθορίζονται από τον κανόνα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα

Καθορίζει το όνομα του κανόνα φιλτραρίσματος που θα προστεθεί στη λίστα.

Σάρωση διεύθυνσης url

Επιλέξτε την επιλογή αυτή ώστε η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων να σαρώσει μία διεύθυνση URL αίτησης.

Σάρωση συμβολοσειράς ερωτήματος

Επιλέξτε την επιλογή αυτή ώστε η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων να σαρώσει μία συμβολοσειρά ερωτήματος αίτησης.

Σάρωση κεφαλίδων

Προσθέτει μια κεφαλίδα που έχει καθοριστεί από το χρήστη στη λίστα των κεφαλίδων προς αναζήτηση στην αίτηση. Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*), για να προσθέσετε μία νέα γραμμή στον πίνακα.

Εφαρμόζει σε

Προσθέτει μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα με τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου για την οποία εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας φιλτραρίσματος αιτήσεων. Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*), για να προσθέσετε μία νέα γραμμή στον πίνακα.

Συμβολοσειρές απαγόρευσης

Προσθέτει μία συμβολοσειρά στη λίστα συμβολοσειρών προς αναζήτηση στην αίτηση. Αν η καθορισμένη συμβολοσειρά βρεθεί στη διεύθυνση URL αίτησης, στη συμβολοσειρά ερωτήματος ή στην κεφαλίδα, τότε θα απαγορευθεί η αίτηση. Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*), για να προσθέσετε μία νέα γραμμή στον πίνακα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων