Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη εφαρμογής και Επεξεργασία εφαρμογής για να προσθέσετε μια εφαρμογή σε μια τοποθεσία ή να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εφαρμογή. Μια εφαρμογή είναι ένα σύνολο αρχείων που παρέχει περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω πρωτοκόλλων, για παράδειγμα, μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Μια εφαρμογή εκτός από μια τοποθεσία ανήκει και σε έναν χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών, ο οποίος απομονώνει την εφαρμογή από εφαρμογές σε άλλους χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών στο διακομιστή. Όταν δημιουργείτε μια εφαρμογή στις υπηρεσίες IIS, η διαδρομή της εφαρμογής γίνεται μέρος της διεύθυνσης URL της τοποθεσίας. Καθορίζετε έναν κατάλογο ως ρίζα της εφαρμογής ή ως σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή και έπειτα καθορίζετε τις ιδιότητες ειδικά για αυτήν την εφαρμογή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα τοποθεσίας

Εμφανίζει το όνομα της τοποθεσίας που θα περιέχει την εφαρμογή.

Διαδρομή

Εμφανίζει τη διαδρομή της εφαρμογής. Εάν δημιουργήσετε μια εφαρμογή σε επίπεδο τοποθεσίας, αυτό το πλαίσιο θα εμφανίζει /. Εάν δημιουργήσετε μια εφαρμογή εντός μιας άλλης εφαρμογής, αυτό το πλαίσιο θα εμφανίζει τη διαδρομή της υπάρχουσας εφαρμογής που θα περιέχει τη νέα εφαρμογή, όπως /myApp.

Ψευδώνυμο

Πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα-πελάτες για να αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση της τοποθεσίας είναι http://www.contoso.com και δημιουργήσετε μια εφαρμογή για αυτήν την τοποθεσία με την ονομασία /marketing, οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή από το πρόγραμμα περιήγησης Web πληκτρολογώντας http://www.contoso.com/marketing.

Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

Εμφανίζει τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για την εφαρμογή.

Επιλογή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών χρήστη από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στον οποίο θα εκτελείται η εφαρμογή.

Φυσική διαδρομή

Πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή ή μεταβείτε στη φυσική διαδρομή, όπου είναι αποθηκευμένο το περιεχόμενο της εφαρμογής. Το περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή ή να προέρχεται από ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο. Εάν το περιεχόμενο είναι αποθηκευμένο στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή, όπως C:\Content. Εάν το περιεχόμενο σας είναι αποθηκευμένο σε ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή UNC ως εξής \\Server\Share. Προαιρετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση ως για να καθορίσετε τα διαπιστευτήρια για ένα λογαριασμό στον οποίο έχει εκχωρηθεί δικαίωμα πρόσβασης του περιεχομένου στη φυσική διαδρομή.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη φυσική θέση του περιεχομένου της εφαρμογής σας.

Σύνδεση ως

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ως από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στη διαδρομή που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Φυσική διαδρομή. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Χρήστης εφαρμογής (έλεγχος ταυτότητας διέλευσης).

Ρυθμίσεις δοκιμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις δοκιμής από το οποίο μπορείτε να προβάλετε μια λίστα αποτελεσμάτων δοκιμής για να εκτιμήσετε εάν οι ρυθμίσεις διαδρομής είναι έγκυρες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων