Brug dialogboksene Tilføj program og Rediger program for at føje et program til et sted eller for at redigere et eksisterende program. Et program er en gruppe af filer, som leverer indhold eller tilvejebringer tjenester via protokoller som f.eks. HTTP. Ud over at høre til et sted hører et program til en programgruppe, som isolerer programmet fra programmer i andre programgrupper på serveren. Når du opretter et program i IIS, bliver programmets sti til en del af stedets URL-adresse. Du angiver en mappe som programroden, eller udgangspunktet, for programmet og derefter angiver du egenskaber, der er specifikke for det pågældende program.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn på sted

Viser navnet på det sted, som skal indeholde programmet.

Sti

Viser programmets sti. Hvis du opretter et program på stedniveau, vises / i denne boks. Hvis du opretter et program i et andet program, viser denne boks stien til det eksisterende program, der skal indeholde det nye program, f.eks./mitProgram.

Alias

Skriv et navn, som klienter kan bruge til at få adgang til indhold fra en webbrowser. Hvis adressen på webstedet f.eks. er http://www.contoso.com, og du opretter et program for dette sted med navnet /marketing, kan brugere få adgang til programmet fra deres webbrowser ved at skrive http://www.contoso.com/marketing.

Programgruppe

Viser den valgte programgruppe for programmet.

Vælg

Åbner dialogboksen Vælg programgruppe, hvor du kan vælge den programgruppe, som programmet skal køre i.

Fysisk sti

Skriv eller naviger til den fysiske sti, hvor programmets indhold er gemt. Indholdet kan ligge på den lokale computer eller komme fra et fjernshare. Hvis indholdet er gemt på den lokale computer, skal du skrive den fysiske sti, f.eks. C:\Indhold. Hvis indholdet er gemt på et fjernshare, skal du skrive UNC-stien, f.eks. \\Server\Share. Klik eventuelt på Tilslut som for at angive legitimationsoplysninger til en konto, som har bemyndigelse til at oprette adgang til indhold i den fysiske sti.

Åbner dialogboksen Naviger til mappe, hvor du kan vælge den fysiske placering til dit programindhold.

Tilslut som

Åbner dialogboksen Tilslut som, hvor du kan vælge, hvordan der skal oprettes forbindelse til stien, du angav i boksen Fysisk sti. Som standard er Programbruger (pass-through-godkendelse) valgt.

Testindstillinger

Åbner dialogboksen Testindstillinger, hvor du kan få vist en liste over testresultater, så du kan vurdere, om stiindstillingerne er gyldige.

Se også


Indholdsfortegnelse