Brug siden Genbrugsbetingelser i guiden Rediger genbrugsindstillinger for programgruppe for at konfigurere IIS til regelmæssigt at genstarte arbejdsprocesser i en programgruppe. Dette kan hjælpe med at genoprette værdifulde systemressourcer og bedre at kunne styre fejlbehæftede arbejdsprocesser.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Regelmæssige tidsintervaller (i minutter)

Vælg denne indstilling for at angive et tidsinterval i minutter, hvorefter IIS skal genbruge arbejdsprocessen. Du kan vælge denne indstilling, hvis du har et program, der skaber problemer, når det har kørt i længere tid. Ud fra hvad du ved om programmet, skal du indstille denne værdi til at være mindre end det forløbne tidsrum inden programfejl.

Fast antal anmodninger

Vælg denne indstilling for at angive antallet af anmodninger, hvorefter IIS skal genbruge arbejdsprocessen. Du kan vælge denne indstilling, hvis du har et program, der skaber problemer efter at have nået et vist antal anmodninger. Ud fra hvad du ved om programmet, skal du konfigurere denne værdi til at være mindre end det behandlede antal anmodninger inden programfejl.

Bestemt(e) tidspunkt(er)

Vælg denne indstilling for at angive et eller flere tidspunkter, hvor IIS skal genbruge arbejdsprocessen i en 24-timers periode. Hvis du f.eks. vil genbruge en arbejdsproces kl. 4:30 og 16:30, skal du skrive 4:30 og 16:30. Det tidspunkt, du angiver, bruger den lokale tid på webserveren. Du kan vælge denne indstilling, hvis du har et program, der skaber problemer, når det har kørt i længere tid, og du vil genbruge programgruppen på et bestemt tidspunkt, f.eks. sent om natten eller tidligt om morgenen, for at undgå, at brugerne bliver påvirket negativt. Ud fra hvad du ved om programmet, skal du indstille intervallet med en hyppighed, så programfejl undgås.

Brug af virtuel hukommelse (i KB)

Vælg denne indstilling for at angive det maksimale antal kilobyte af systemets fælles virtuelle hukommelse, der kan bruges af en arbejdsproces, inden processen genbruges. Du kan vælge denne indstilling, hvis du bemærker en stadig stigning i forbruget af virtuel hukommelse på din server. Dette kan betyde, at et program reserverer hukommelse gentagne gange, hvilket fragmenterer hukommelsesheap'en. Hvis du angiver en for høj værdi, kan systemydelsen blive forringet markant. Du bør først indstille tærsklen for den virtuelle hukommelse til mindre end 70 procent af den tilgængelige virtuelle hukommelse og derefter om nødvendigt justere indstillingen.

Brug af privat hukommelse (i KB)

Vælg denne indstilling for at angive det maksimale antal kilobyte af privat tildelt fysisk systemhukommelse, der kan bruges af en arbejdsproces, inden processen genbruges. Du kan vælge denne indstilling, hvis du bruger et program, der lækker hukommelse. Hvis du angiver en for høj værdi, kan systemydelsen blive forringet markant. Du bør først indstille denne værdi til mindre end 60 procent af den tilgængelige fysiske hukommelse på serveren og derefter om nødvendigt justere indstillingen.

Se også


Indholdsfortegnelse