Brug dialogboksene Tilføj scripttilknytning og Rediger scripttilknytning til at tilføje nye eller redigere eksisterende oprindelige handlere på webserveren. Oprindelige handlere, også kaldet scriptprogrammer, er oprindelige .exe- eller .dll-kodefiler, der svarer på bestemte anmodninger.

Bemærk!

Scripttilknytninger giver bagudkompatibilitet med tidligere versioner af IIS. Eksekverbare filer skal skrives ifølge CGI-specifikationen, og DLL-filer skal understøtte grænsefladerne til ISAPI-udvidelser.

Hvis du knytter en anmodningstype til en .exe-fil (scriptprogrammet), indlæser CgiModule den tilknyttede eksekverbare fil, når en anmodning kommer ind på serveren, og modulet matcher handlertilknytningen. Hvis du knytter en anmodningstype til en .dll-fil (scriptprogrammet), indlæser IsapiModule DLL-filen, når en anmodning kommer ind på serveren, og modulet matcher handlertilknytningen. For eksempel indeholder IIS 7 en handlertilknytning til ASP-sider (Active Server Pages). Alle anmodninger om .asp-filer behandles af scriptprogrammet asp.dll, som indlæses af IsapiModule, fordi ASP.DLL er en ISAPI-udvidelse.

Bemærk!

Hvis du konfigurerer scripttilknytninger for eksekverbare filer, skal du sørge for, at CgiModule er registreret og aktiveret på siden Moduler. På samme måde skal du sørge for, at IsapiModule er registreret og aktiveret på siden Moduler, hvis du konfigurerer scripttilknytninger for DLL-filer.

Når du har klikket på OK for at tilføje eller gemme handlertilknytningen, skal den eksekverbare fil være føjet til listen ISAPI- og CGI-begrænsninger for at kunne køre.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Anmodningssti

Indtast et filtypenavn eller filnavn med et typenavn, som du vil, at behandleren behandler anmodninger for. Hvis handleren f.eks. skal behandle alle anmodninger om ASP-filer, skal du angive *.asp. Hvis handleren skal køre alle anmodninger om en bestemt fil, skal du angive både filnavnet og filtypenavnet, f.eks. Minfil.asp.

Bemærk!

Hvis du vil konfigurere en scripttilknytning med jokertegn, skal du bruge handlingen Tilføj scripttilknytning med jokertegn på siden Handlertilknytninger.

Eksekverbar fil

Skriv stien til CGI-programmet eller ISAPI-udvidelsen i det fysiske filsystem.

Bemærk!

Hvis du angiver stien til en .exe-fil, der har mellemrum i stien, skal du skrive stien i anførselstegn ("). Du kan også angive kommandolinjeparametre med .exe-filer. Disse instruktioner gælder ikke for .dll-filer.

Find .exe- eller .dll-filen i det fysiske filsystem.

Navn

Giv handlertilknytningen et beskrivende navn.

Anmodningsbegrænsninger

Åbner dialogboksen Anmodningsbegrænsninger, hvor du kan angive flere, valgfrie begrænsninger for tilknytningen.

Se også


Indholdsfortegnelse