Brug dialogboksen Rediger indstillinger for fejlsider til at konfigurere tilstand og standardsideegenskaber for dine fejlsider. Disse indstillinger gælder for alle fejlsider.

Der er flere oplysninger under .NET-fejlsider.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Tilstand

Vælg en tilstand for fejlsiderne: Aktiveret, Deaktiveret eller Kun fjerntilslutning.

Absolut URL-adresse

Angiver den standard-URL-adresse, en browser skal omdirigeres til, hvis der opstår fejl. Hvis denne attribut ikke er angivet, modtages der i stedet for en standardfejlmeddelelse.

URL-adressen kan være absolut eller relativ. Et eksempel på en absolut URL-adresse er www.contoso.com/ErrorPage.htm. En relativ URL-adresse, f.eks. /ErrorPage.htm, er relativ i forhold til den Web.config-fil, hvor URL-adressen til denne attribut er angivet, ikke i forhold til den webside, hvor fejlen opstod. En URL-adresse, der begynder med et tilde-tegn (~), f.eks. ~/ErrorPage.htm, angiver, at den angivne URL-adresse er relativ i forhold til rodstien for programmet.


Indholdsfortegnelse