Brug siden Definer sporingsbetingelser i guiden Tilføj sporingsregel for mislykket anmodning eller i guiden Rediger sporingsregel for mislykket anmodning til at definere en sporingsbetingelse for en sporingsregel for en mislykket anmodning. Med denne sporingsbetingelse kan du hente sporingshændelser for en mislykket anmodning og logføre disse sporingshændelser, efterhånden som de opstår, uden at skulle genskabe fejlen.

Hvis der er angivet mere end en enkelt sporingsbetingelse, opretter den første betingelse, som opfyldes, logfilen til sporing af mislykkede anmodninger. Hvis du f.eks. konfigurerer en sporingsregel til at logføre anmodninger, der genererer en statuskode 404, og anmodninger, der varer fire sekunder eller længere, genereres sporingsloggen, når den første af følgende betingelser er til stede:

  • En anmodning genererer statuskode 404.

  • En anmodning varer længere end fire sekunder.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Statuskode(r)

Vælg denne indstilling, hvis du vil spore en hændelse, som skal logføres for svar, der genererer den specificerede HTTP-statuskode (og evt. en understatuskode). I den tilsvarende boks skal du skrive statuskoden eller -koderne, der skal spores. Adskil flere statuskoder med komma (,) imellem hver enkelt, elelr skriv et statuskodeområde ved at bruge bindestreg (-) imellem to koder. Du kan også finjustere statuskoderne ved at benytte understatuskoder, f.eks. 404.2, 404.3.

Tid brugt (i sekunder)

Vælg denne indstilling, hvis du vil spore hændelser, der overskrider det tidsinterval, som er afsat til færdiggørelse af behandlingen. I den tilsvarende boks skal du skrive den maksimale tid (i sekunder), som en anmodning bør vare.

Hændelsens alvorlighed

Vælg denne indstilling, hvis hændelser skal spores på grundlag af alvorlighed. På den tilsvarende liste skal du vælge en af de følgende hændelsesalvorlighedsgrader, der skal spores efter:

  • Fejl: Giver oplysninger om komponenter, som støder på en fejl og ikke kan fortsætte med at behandle anmodninger. Disse fejl tyder som regel på et problem på serversiden.

  • Alvorlige fejl: Giver oplysninger om handlinger, der kan få en proces til at blive afsluttet.

  • Advarsel: Giver oplysninger om komponenter, som støder på en fejl og ikke kan fortsætte med at behandle anmodningen.

Se også


Indholdsfortegnelse