Brug dialogboksen Stedbindinger til at redigere bindinger for et sted.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Type

Viser protokollen for hver binding for stedet.

Værtsnavn

Viser værtsnavnet (hvis der findes et) for hver binding for stedet.

Port

Viser portnummeret for hver binding for stedet.

IP-adresse

Viser IP-adressen for hver binding for stedet. Hvis der ikke er angivet en IP-adresse, indeholder IP-adresse-feltet en stjerne (*), hvilket betyder at bindingen gælder for alle IP-adresser.

Bindingsoplysninger

Viser bindingsoplysninger for stedbindinger, der benytter andre protokoller end:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj stedbinding, hvor du kan tilføje en binding til stedet.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger stedbindning, hvor du kan redigere den valgte stedbinding.

Fjern

Fjerner den valgte binding fra stedet. Denne knap er kun tilgængelig, nåt stedet har mere end én binding.

Gennemse

Åbner stedets standardside i en webbrowser ved brug af den valgte binding.

Bemærk!

Denen handling er kun tilgængelig for HTTP- og HTTPS-bindinger.

Luk

Lukker dialogboksen Stedbindinger.

Se også


Indholdsfortegnelse