Brug dialogboksene Tilføj forbindelsesstreng og Rediger forbindelsesstreng til at oprette eller redigere enten en SQL- eller brugerdefineret forbindelsesstreng til brug i et program, der opretter forbindelse til en database.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv et navn på forbindelsesstrengen, f.eks. StagingSqlServer. Navnet, som du angiver, skal være det samme navn, som du henviser til i programkoden for at hente data, som bruger denne forbindelsesstreng.

Server

Skriv navnet på den SQL-server, der er vært for databasen.

Database

Skriv navnet på SQL-serverdatabasen.

Legitimationsoplysninger

Definerer de legitimationsoplysninger, der bruges til at tilslutte til databasen.

Brug Windows-integreret sikkerhed

Vælg denne indstilling for at konfigurere forbindelsesstrengen, så programmet bruger den aktuelle Windows-identitet, der er etableret i operativsystemtråden, til at få adgang til SQL Server-databasen. Integreret sikkerhed kræver, at SQL Server kører på den samme computer som IIS, medmindre administratoren har konfigureret delegering mellem computere. Integreret sikkerhed kræver også, at alle programbrugere skal findes på samme domæne, så deres legitimationsoplysninger er tilgængelige for webserveren.

Angiv legitimationsoplysninger

Vælg denne indstilling for at konfigurere forbindelsesstrengen til at bruge SQL Server-brugernavn og -adgangskode. Dette er nyttigt, når SQL Server-databasen findes på en anden computer end webserveren.

Indstil

Åbner dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger, hvor du kan konfigurere et brugernavn og en adgangskode til tilslutning til SQL Server-databasen.

Brugerdefineret

Skriv en brugerdefineret databaseforbindelsesstreng. Brug denne i stedet for en SQL-forbindelsesstreng, hvis du vil tilslutte til et andet datalager eller konfigurere flere indstillinger for forbindelsesstreng.

Se også


Indholdsfortegnelse