Brug dialogboksene Tilføj FastCGI-program og Rediger FastCGI-program til at tilføje eller redigere generelle egenskaber og kørselsegenskaber for et program.

Der er flere oplysninger om FastCGI-programmer under Siden FastCGI-indstillinger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Fuldstændig sti

Angiver den fysiske sti, som processens eksekverbare fil skal benytte i FastCGI-programgruppen.

Klik for at finde den fysiske sti til den eksekverbare fil for FastCGI-processen.

Argumenter

Angiver de kommandolinjeargumenter, der overføres til FastCGI-processen. Argumenterne kan benyttes til entydigt at identificere en FastCGI-procesgruppe i tilfælde, hvor der er flere FastCGI-procesgrupper for en enkelt eksekverbar fil til en proces.

EnvironmentVariables

Angiver samlingen af miljøvariabler, der indstilles for den eksekverbare fil til processen. Denne egenskab er valgfri. Klik på knappen Gennemse () for at åbne Samlingseditor – EnvironmentVariables, hvor du kan tilføje og fjerne medlemmer og definere egenskabsværdier. Der er flere oplysninger på siden Dialogboksen med editor til miljøvariabler med hjælp til brugergrænsefladen.

InstanceMaxRequests

Kontrollerer genbrugsfunktionaliteten for FastCGI-processen. Angiver det maksimale antal anmodninger, som et FastCGI-program kan håndtere, før processen genbruges. Standardværdien er 200.

MaxInstances

Angiver det maksimale antal FastCGI-processer, der er tilladt i programprocesgruppen for det valgte FastCGI-program. Tallet repræsenterer også det maksimale antal samtidige anmodninger, som FastCGI-programmet kan håndtere. Standardværdien er 4.

For operativsystemerne Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2 skal du indstille egenskaben MaxInstances til 0, hvis IIS automatisk skal vælge det optimale antal FastCGI-processer for det aktuelle kørselsmiljø.

ActivityTimeout

Angiver det maksimale tidsrum, en FastCGI-proces for programmet må køre uden at kommunikere med IIS, før processen får timeout. Denne timeout kan bruges til at registrere og lukke processer, der hænger. Standardværdien er 30 (sekunder).

FlushNamedpipe

Angiver, om den navngivne pipe skal tømmes ved afslutningen af hver enkelt anmodning, og før programmet afsluttes. Hvis den navngivne pipe tømmes, indstilles værdien til sand. Standardværdien er falsk. Denne egenskab anvendes kun, når protokollen for navngiven pipe benyttes.

Protokol

Angiver den protokol, der bruges til at kommunikere med FastCGI-processen. De mulige værdier for egenskaben Protokol er 0 (NamedPipe) eller 1 (TCP). Standardværdien er 0 (NamedPipe).

IdleTimeout

Angiver det tidsrum, en FastCGI-proces for programmet kan være inaktiv, før den inaktive proces afsluttes. Standardværdien er 300 (sekunder).

QueueLength

Angiver det maksimale antal anmodninger, der kan sættes i kø til FastCGI-programgruppen. Når køen er fuld, returnerer efterfølgende anmodninger HTTP-fejlkode 503 (Tjenesten er ikke tilgængelig) til klienterne. Dette angiver, at programmet har for travlt. Standardværdien er 1000.

RapidFailPerMinute

Angiver antallet af tilladte FastCGI-procesfejl pr. minut, før FastCGI-handleren indstiller processen til offline. Standardværdien er 10.

RequestTimeout

Angiver den maksimale tid, der tillades for en anmodning til programmet. Hvis en FastCGI-proces er længere end det angivne tidsrum om en enkelt anmodning, bliver den afsluttet. Standardværdien er 90 sekunder.

MonitorChangesTo

Denne egenskab anvendes kun på operativsystemerne Windows 7 og Windows Server® 2008 R2.

Specificerer stien til en fil. Ændringer til filen udløser genbrug af FastCGI-processer. Du kan angive den absolutte sti eller den sti, der er relativ i forhold til placeringen af den eksekverbare FastCGI-fil.

stderrMode

Denne egenskab anvendes kun på operativsystemerne Windows 7 og Windows Server® 2008 R2.

Angiver, hvordan fejl, der rapporteres af en FastCGI-proces, håndteres. Der er følgende muligheder:

  • ReturnStderrIn500 – Modulet angiver statuskoden til 500 og sender det, der modtages på STDERR, som svar. Dette er standardværdien og fungerer på samme måde som IIS.

  • ReturnGeneric500 – Modulet angiver statuskoden til 500, men returnerer en almindelig 500. Denne konfiguration er nyttig, hvis du ønsker at aktivere detaljeret fejllogføring for en server, men ikke ønsker at returnere disse fejl til brugerne.

  • IgnoreAndReturn200 – Modulet sender det, der modtages på STDOUT, som svar med statuskode 200. Teksten i STDERR-streamen ignoreres. Denne egenskab er nyttig, hvis du vil benytte fejlfindingskommandoer til sporingsformål.

  • TerminateProcess – Modulet afslutter FastCGI-processen og returnerer den almindelige 500-fejlmeddelelse.


Indholdsfortegnelse