Brug dialogboksen Indstil fælles HTTP-svarheadere til at konfigurere headere, som muliggør HTTP keep-alive og angiver, hvornår webindhold udløber.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver HTTP keep-alive

Vælg denne indstilling for at holde en klient/server-forbindelse åben på tværs af flere anmodninger til serveren. En åben forbindelse forbedrer ydelsen, når en klient retter flere anmodninger om websideindhold, fordi serveren hurtigere kan returnere indholdet for hver anmodning.

Bemærk!

Du skal bruge HTTP keep-alive, når du bruger integrerede sikkerheds- eller forbindelsesbaserede godkendelsestjenester som f.eks. Integreret Windows-godkendelse.

Webindhold udløber

Vælg denne indstilling for at konfigurere webindholds udløb. En webserver returnerer denne headerværdi til en klientbrowser i en HTML-filheader. Webbrowseren sammenligner værdien med dags dato for at bestemme, om der skal vises en side, der er cachelagret på klientcomputeren, eller om der skal anmodes om en opdateret side fra serveren.

Vælg derefter en af følgende indstillinger for at angive, hvornår indholdet skal udløbe:

  • Omgående – indholdet udløber, umiddelbart efter at det er leveret. Denne indstilling er bedst egnet til indhold, der omfatter følsomme oplysninger, som du ikke ønsker cache-lagret, eller indhold, der opdateres hyppigt.

  • Efter – angiver det tidsrum, hvorefter indholdet skal udløbe. Denne indstilling er bedst egnet til indhold, som opdateres regelmæssigt, f.eks. dagligt eller ugentligt. Skriv en værdi i den tilsvarende boks, og vælg en af følgende værdier på listen: Sekund(er), Minut(ter), Time(r), Dag(e).

  • Til (i UTC (Coordinated Universal Time)) – indstiller en præcis dato og et præcist klokkeslæt for indholdets udløb. Denne indstilling er bedst egnet til indhold, der ikke forventes at ændre sig særligt ofte.

Se også


Indholdsfortegnelse