Okno dialogowe Ustawianie wspólnych nagłówków odpowiedzi HTTP umożliwia konfigurowanie nagłówków, które włączają funkcję HTTP Keep-Alive i określają moment wygasania zawartości sieci Web.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Włącz utrzymywanie aktywności HTTP

Wybierz tę opcję, aby połączenie klient-serwer pozostawało otwarte podczas wielu żądań wysyłanych do serwera. Otwarte połączenie poprawia wydajność, gdy klient wysyła wiele żądań dotyczących zawartości stron sieci Web, ponieważ serwer może szybciej zwrócić zawartość na każde żądanie.

Uwaga

Korzystanie z funkcji HTTP Keep-Alive jest konieczne w sytuacji, gdy używane są zintegrowane zabezpieczenia lub usługi uwierzytelniania oparte na połączeniu, takie jak zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows.

Zawartość sieci Web wygasa

Wybierz tę opcję, aby skonfigurować wygasanie zawartości sieci Web. Serwer sieci Web zwraca tę wartość do przeglądarki na komputerze klienckim w nagłówku pliku HTML. Przeglądarka porównuje tę wartość z bieżącą datą w celu ustalenia, czy należy wyświetlić stronę buforowaną na komputerze klienckim, czy zażądać zaktualizowanej strony z serwera.

Następnie wybierz jedną z następujących opcji, aby określić moment wygasania zawartości:

  • Natychmiast – zawartość wygasa natychmiast po dostarczeniu. To ustawienie jest najlepsze w przypadku zawartości obejmującej informacje poufne, które nie powinny być buforowane, lub zawartości aktualizowanej bardzo często.

  • Po – określa czas, po upływie którego zawartość wygaśnie. To ustawienie jest najlepsze w przypadku zawartości aktualizowanej regularnie, na przykład codziennie lub co tydzień. Wpisz wartość w odpowiednim polu i wybierz z listy jedną z następujących wartości: s, min., godz., dni.

  • O (skoordynowany czas uniwersalny (UTC)) – określa dokładną datę i godzinę wygaśnięcia zawartości. To ustawienie jest najlepsze w przypadku zawartości, która raczej nie będzie często zmieniana.

Zobacz też


Spis treści