Okna dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Zezwalaj, Edytowanie reguły autoryzacji Zezwalaj, Dodawanie reguły autoryzacji Odmów i Edytowanie reguły autoryzacji Odmów umożliwiają definiowanie zasad dostępu do zawartości.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

wszystkim użytkownikom

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości zarówno w odniesieniu do użytkowników anonimowych, jak i uwierzytelnionych. Domyślnie dla opcji wszystkim użytkownikom istnieje skonfigurowana reguła Zezwalaj.

wszystkim użytkownikom anonimowym

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do użytkowników nieuwierzytelnionych.

Określone role lub grupy użytkowników

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonych ról lub grup użytkowników systemu Microsoft Windows.

Określeni użytkownicy

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonego konta użytkownika.

Zastosuj tę regułę do określonych zleceń

Określa, że reguła dotyczy konkretnych zleceń HTTP, takich jak GET lub POST.

Zobacz też


Spis treści