Okno dialogowe Ustawianie poświadczeń umożliwia określenie poświadczeń usługi Active Directory dla serwera FTP, które mają być używane podczas jego kontaktowania się z serwerem usługi Active Directory w celu pobrania ustawień katalogu macierzystego FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa użytkownika

Określa konto użytkownika, którego serwer FTP ma używać do kontaktowania się z serwerem usługi Active Directory.

Hasło

Określa hasło konta użytkownika.

Potwierdź hasło

Potwierdza hasło konta użytkownika.

Zobacz też


Spis treści