Na stronie Nagłówki można utworzyć listę nagłówków, którym moduł filtrowania żądań będzie odmawiał dostępu w sytuacjach, gdy nagłówek jest większy niż podany rozmiar.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Nagłówek

Wyświetla nagłówek, któremu moduł filtrowania żądań będzie odmawiał dostępu w sytuacjach, gdy nagłówek jest większy niż podany rozmiar.

Limit rozmiaru

Wyświetla maksymalną dopuszczalną wielkość nagłówka. Na przykład podanie wartości 100 ograniczy długość nagłówka typu zawartości do 100 bajtów.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj nagłówek

Otwiera okno dialogowe Dodawanie nagłówka, w którym można dodać nagłówek do listy zabronionych nagłówków.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści