Använd sidan Huvuden för att skapa en lista med huvuden som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst om huvudets värde är större än den angivna storleken.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Huvud

Visar huvudet som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst om storleken är större än den angivna storleken.

Storleksgräns

Visar den maximala storlek som tillåts för huvudet. Om till exempel ett värde på 100 anges så begränsas längden på ett innehållstypshuvud till 100 byte.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till huvud

Öppnar dialogrutan Lägg till huvud där du kan lägga till ett huvud i listan över nekade huvuden.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll