Du använder dialogrutan Konfigurera ursprungliga moduler för att aktivera registrerade moduler genom att lägga till dem i listan Moduler, lägga till eller redigera registrering av ursprungliga moduler eller ta bort ursprungliga moduler på webbservern. När du har registrerat en modul måste du också lägga till den i listan Moduler för att den ursprungliga modulen ska börja bearbeta begärandena.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Välj en eller flera registrerade moduler som ska aktiveras

Välj den eller de registrerade moduler du vil lägga till i listan Moduler på webbservern. När du lägger till en modul i listan Moduler kan den börja bearbeta begäranden till servern.

Registrera

Klicka här för att öppna dialogrutan Registrera ursprunglig modul i vilken du kan registrera nya ursprungliga moduler.

OBS

Den här knappen är bara tillgänglig på servernivå.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera registrering av ursprunglig modul i vilken du kan redigera registrerade ursprungliga moduler. Den här knappen är endast tillgänglig om en registrerad modul valts i listan Välj en eller flera registrerade moduler som ska aktiveras.

OBS

Den här knappen är bara tillgänglig på servernivå.

Ta bort

Tar bort den valda modulens registrering från webbservern. Den här knappen är endast tillgänglig på servernivå och endast om en registrerad modul valts i listan Välj en eller flera registrerade moduler som ska aktiveras.

OBS

När du tar bort en modul från listan på funktionssidan Moduler inaktiveras modulen men den är fortfarande registrerad på webbservern.

Se även


Innehåll