In het dialoogvenster Systeemeigen modules configureren kunt u geregistreerde modules inschakelen door ze toe te voegen aan de lijst Modules. Ook kunt u hier de registratie voor systeemeigen modules toevoegen of bewerken of systeemeigen modules van de webserver verwijderen. Nadat u een module hebt geregistreerd, moet u deze ook toevoegen aan de lijst Modules, zodat de systeemeigen module kan beginnen met het verwerken van aanvragen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Selecteer een of meer geregistreerde modules om in te schakelen

Selecteer hier de geregistreerde module(s) die u wilt toevoegen aan de lijst Modules op de webserver. Als u een module toevoegt aan de lijst Modules, kan de module aanvragen verwerken die worden gedaan bij de server.

Registreren

Hiermee opent u het dialoogvenster Systeemeigen module registreren waarin u een nieuwe systeemeigen module kunt registreren.

Opmerking

Deze knop is alleen beschikbaar op serverniveau.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Registratie van systeemeigen modules bewerken waarin u een geregistreerde systeemeigen module kunt bewerken. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer een geregistreerde module is geselecteerd in de lijst Selecteer een of meer geregistreerde modules om in te schakelen.

Opmerking

Deze knop is alleen beschikbaar op serverniveau.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u de registratie van de geselecteerde module van de webserver. Deze knop is alleen beschikbaar op serverniveau en alleen wanneer er een geregistreerde module is geselecteerd in de lijst Selecteer een of meer geregistreerde modules om in te schakelen.

Opmerking

Wanneer u een module uit de lijst op de functiepagina Modules verwijdert, wordt de module uitgeschakeld maar is deze nog steeds geregistreerd op de webserver.

Zie ook


Inhoudsopgave