Met het dialoogvenster Verbinden als kunt u de methode selecteren die door IIS wordt gebruikt voor toegang tot inhoud vanaf het fysieke pad dat is opgegeven voor de site, toepassing of virtuele map. Het fysieke pad kan een pad naar een map op de lokale computer zijn of naar een map of share op een externe computer.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Specifieke gebruiker

Selecteer deze optie als u referenties wilt opgeven voor een specifieke gebruikersaccount die toegang heeft tot het fysieke pad.

Instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Referenties instellen waarin u de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt opgeven voor de gebruikersaccount die toegang heeft tot het fysieke pad. Deze gebruiker wordt gebruikt voor de toegang tot alle inhoud in het opgegeven fysieke pad. U kunt alleen op deze knop klikken als u de optie Specifieke gebruiker hebt ingeschakeld in het dialoogvenster Verbinden als.

Gebruiker van toepassing (Pass Through-verificatie)

Selecteer deze optie als u indirecte verificatie wilt gebruiken. Met deze optie gebruikt IIS de referenties van de aanvragende gebruiker om toegang te krijgen tot het fysieke pad.

Voor anonieme aanvragen gebruikt IIS de identiteit die voor de anonieme verificatie is geconfigureerd voor toegang tot het fysieke pad. Deze identiteit is standaard de ingebouwde IUSR-account.

Voor geverifieerde aanvragen gebruikt IIS de geverifieerde set met referenties van de aanvragende gebruiker om toegang te krijgen tot het fysieke pad. Zorg ervoor dat de identiteit van de groep van toepassingen voor deze toepassing leestoegang heeft tot het fysieke pad, zodat de geverifieerde gebruiker toegang heeft tot de inhoud in het fysieke pad.

Zie ook


Inhoudsopgave