Schakel SSL (Secure Sockets Layer) in om gegevens te versleutelen die tussen een webserver en een client worden verzonden. Als u SSL wilt inschakelen, moet u een geldig servercertificaat verkrijgen en installeren. U kunt een servercertificaat aanvragen bij een certificeringsinstantie (CA), die een interne Windows-domein-CA of een vertrouwde openbare CA van derden kan zijn. U kunt ook een zelfondertekend servercertificaat maken voor het oplossen van problemen, uitvoeren van tests of ontwikkelen van toepassingen. Nadat u het servercertificaat hebt verkregen, moet u het installeren en het HTTPS-protocol aan uw website binden.

Opmerkingen

U kunt pas een sitebinding voor HHTPS maken of een SSL-instelling voor een site inschakelen als u over een servercertificaat beschikt. Servercertificaten kunnen alleen worden geconfigureerd op webserverniveau, maar sitebindingen en SSL-instellingen kunnen alleen worden geconfigureerd op het niveau van de site, toepassing of fysieke map.

U kunt op verschillende manieren een servercertificaat verkrijgen. U kunt een zelfondertekend certificaat genereren, een certificaat aanschaffen bij een externe CA van derden, of u kunt een certificaat aanvragen bij een interne domein-CA. Van deze drie opties zijn zelfondertekende certificaten het minst veilig. Een dergelijk certificaat mag alleen worden gebruikt voor het testen of oplossen van problemen met toepassingen die HTTPS gebruiken.

 StapInformatie
Selectievakje

Een servercertificaat verkrijgen dat geschikt is voor uw project en het certificaat vervolgens installeren in IIS.

Servercertificaten configureren

Selectievakje

Een HTTPS-binding maken voor de site die als host fungeert voor de versleutelde gegevens.

Een binding aan een website toevoegen

Selectievakje

SSL-instellingen configureren voor de site, toepassingen of fysieke map.

SSL-instellingen configureren

Zie ook


Inhoudsopgave