Met de functiepagina Standaarddocument kunt u de lijst met standaarddocumenten configureren. Als een gebruiker toegang verkrijgt tot de site of toepassing zonder een documentnaam op te geven (bijvoorbeeld door http://www.contoso.com/ aan te vragen in plaats van http://www.contoso.com/Default.htm), kunt u IIS configureren om een standaarddocument zoals Default.htm te leveren. IIS retourneert het eerste standaarddocument in de lijst dat overeenkomt met een bestandsnaam in de map.

Opmerking

Om de prestaties te verbeteren, moet u ervoor zorgen dat het eerste standaarddocument in de lijst op schijf bestaat en dat het de eerste bestandsnaam in de lijst is.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de bestandsnaam weergegeven die als een standaarddocument is toegevoegd.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Standaarddocument toevoegen waarin u een bestandsnaam aan de lijst met standaarddocumenten kunt toevoegen.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Standaarddocument uit. Als standaarddocumenten zijn uitgeschakeld en een gebruiker toegang tot uw site of toepassing verkrijgt zonder een documentnaam op te geven, ontvangen clientbrowsers de fout '403 - Verboden' omdat de webserver niet kan vaststellen welk bestand moet worden geleverd en de client de inhoud van de map niet kan bekijken.

Opmerking

Als de functie Standaarddocument is uitgeschakeld terwijl de functie Bladeren door mappen is ingeschakeld, wordt in clientbrowsers een weergave van mappen weergegeven in plaats van de fout '403 - Verboden'.

Inschakelen

Hiermee schakelt u de functie Standaarddocument in.

Overgenomen instellingen herstellen

Hiermee geeft u aan dat de functie waarmee instellingen van de bovenliggende configuratie worden overgenomen, wordt teruggezet. Lokale configuratie-instellingen, inclusief items uit de lijst, worden hierbij verwijderd. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Zie ook


Inhoudsopgave