In het dialoogvenster .NET-profieleigenschap kunt u profieleigenschappen instellen of bewerken waarin alle aangepaste informatie wordt bijgehouden die uw toepassing nodig heeft, zoals:

  • Gebruikersgegevens, zoals een adres of woonplaats.

  • Voorkeuren, zoals een kleurenschema of lijsten met te volgen aandelen.

  • Aangepaste informatie over de huidige sessie, zoals een winkelwagentje.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hiermee definieert u de naam van de profieleigenschap.

Gegevenstype

Hiermee geeft u het type van de eigenschap op. De standaardwaarde is String. U kunt elke .NET-klasse opgeven als het type (zoals Int32, DateTime of StringCollection).

Standaardwaarde

Hiermee geeft u de waarde op waarmee de eigenschap wordt geïnitialiseerd.

Serialisatieoptie

Hiermee geeft u de indelingsfunctie voor serialisatie op (String, Binary, XML of providerspecifieke serialisatie). De standaardinstelling is String.

Alleen-lezen

Hiermee geeft u op of de eigenschap kan worden gewijzigd.

Beschikbaar voor anonieme gebruikers

Hiermee geeft u op of de eigenschap wordt beheerd voor anonieme gebruikers. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Zie ook


Inhoudsopgave