Met de functiepagina Toepassingsinstellingen kunt u een lijst beheren met sleutel/waarde-paren die zijn opgeslagen in het bestand web.config van uw toepassing. Toepassingsinstellingen zijn toegankelijk vanaf elke locatie in de toepassing.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van de variabele van de toepassingsinstelling weergegeven.

Waarde

Hier wordt de waarde weergegeven die is toegewezen aan de variabele van de toepassingsinstelling.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Toepassingsinstelling toevoegen waarin u een variabele en waarde van een toepassingsinstelling kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Toepassingsinstelling bewerken waarin u de geselecteerde toepassingsinstelling kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave