Met formulierverificatie kunt u verificatie opgeven voor sites met veel verkeer of toepassingen op openbare servers. Met deze verificatiemodus kunt u clientregistratie en -verificatie beheren op toepassingsniveau, in plaats van te moeten vertrouwen op de verificatiemechanismen van het besturingssysteem.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Verificatie met formulieren

Selecteer de optie voor het beheer van formulierverificatie.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Inschakelen

Hiermee kunt u formulierverificatie inschakelen.

Uitschakelen

Hiermee kunt u formulierverificatie uitschakelen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor formulierverificatie bewerken waarin u verschillende parameters kunt instellen voor formulierverificatie, zoals cookie-instellingen en de aanmeldings-URL waarmee niet-geverifieerde clients worden omgeleid. U kunt deze actie alleen uitvoeren als u Formulierverificatie hebt geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave