Op de functiepagina Machtigingen voor IIS-beheer kunt u IIS-beheer-gebruikers, Windows-gebruikers en leden van Windows-groepen beheren die verbinding mogen maken met een site of toepassing. Gebruikers kunnen gedelegeerde functies configureren in willekeurige sites en toepassingen waarvoor u ze machtiging verleent via de pagina Machtigingen voor IIS-beheer.

Deze functie is alleen beschikbaar voor serververbindingen. Wanneer u de functie opent op serverniveau in IIS-beheer, kunt u de gebruikers bekijken die gemachtigd zijn voor alle sites en toepassingen op de webserver. Ook kunt u een gebruiker selecteren om de machtiging van die gebruiker voor een site of toepassing te verwijderen. Als u een gebruiker wilt machtigen voor een site of toepassing, selecteert u de site of toepassing en opent u de functiepagina Machtigingen voor IIS-beheer om de gebruikers te configureren die verbinding mogen maken met die site of toepassing.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Naam

Hier wordt de naam weergegeven die wordt gebruikt om verbinding te maken met sites of toepassingen in IIS-beheer.

Pad

Hier wordt het pad weergegeven naar het object dat door de beheerder kan worden beheerd. Het pad kan bijvoorbeeld een sitenaam zijn, zoals Default Web Site, of het pad naar een toepassing in de standaardwebsite, zoals Default Web Site/calendar.

Niveau

Hier wordt het niveau van de beheerder weergegeven. De mogelijke waarden zijn Site en Toepassing.

Type

Hier wordt het type weergegeven van de referenties die door de beheerder worden gebruikt. De waarde kan het volgende zijn:

  • Windows-groep: als de gebruiker lid is van een Windows-groep op de server.

  • Windows-gebruiker: als de gebruiker lid is van een Windows-groep op de server.

  • IIS-beheer-gebruiker: als de gebruiker geen Windows-gebruiker is of geen lid is van een Windows-groep op de server. IIS-beheer-referenties zijn specifiek voor IIS en worden niet herkend door Windows of een andere toepassing op de server.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Gebruiker toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Gebruiker toestaan waarin u een gebruiker kunt machtigen om verbinding te maken met een site of toepassing.

Gebruiker weigeren

Hiermee verwijdert u de geselecteerde gebruiker uit de lijst Machtigingen voor IIS-beheer.

Alle gebruikers weergeven

Hiermee geeft u gebruikers op het huidige niveau en lagere niveaus weer.

Alleen sitegebruikers weergeven of Alleen toepassingsgebruikers weergeven

Hiermee geeft u alleen de gebruikers op het huidige niveau weer.

Zie ook


Inhoudsopgave