IIS-palveluiden hallinnan käyttöoikeudet -ominaisuussivulla voit hallita IIS-hallinta -käyttäjiä, Windows-käyttäjiä sekä Windows-ryhmien jäseniä, joilla on oikeus muodostaa yhteys sivustoon tai sovellukseen. IIS-palveluiden hallinnan käyttöoikeudet -sivulla käyttäjät voivat määrittää valtuutettuja ominaisuuksia kaikissa sivustoissa ja sovelluksissa, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus.

Tämä ominaisuus koskee vain palvelinyhteyksiä. Kun avaat ominaisuuden IIS-hallinta -ohjelman palvelintasolla, näet käyttäjät, joille on myönnetty WWW-palvelimen kaikkien sivustojen ja sovellusten käyttöoikeus. Käyttäjän valitsemalla voit poistaa käyttäjän sivusto- tai sovelluskäyttöoikeuden. Kun haluat myöntää käyttäjälle sivuston tai sovelluksen käyttöoikeuden, valitse sivusto tai sovellus ja avaa IIS-palveluiden hallinnan käyttöoikeudet -ominaisuus. Tällä sivulla voit määrittää käyttäjät, joilla on oikeus muodostaa yhteys sivustoon tai sovellukseen.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Nimi

Näyttää käyttäjänimen, jota käytetään muodostettaessa yhteys IIS-hallinta -järjestelmän sivustoihin tai sovelluksiin.

Polku

Näyttää järjestelmänvalvojan hallittavan objektin polun. Polku voi olla esimerkiksi Oletusarvoisen WWW-sivusto tai muu sivuston nimi tai Oletusarvoisen WWW-sivuston tai kalenterin sovelluksen polku.

Taso

Näyttää järjestelmänvalvojan tason. Käytettävissä olevat arvot ovat Sivusto ja Sovellus.

Tyyppi

Näyttää järjestelmänvalvojan käyttämien valtuuksien tyypin. Arvo voi olla jokin seuraavista:

  • Windows-ryhmä: jos käyttäjä on palvelimen Windows-ryhmän jäsen.

  • Windows-käyttäjä: Jos käyttäjä on Windows-käyttäjä palvelimessa.

  • IIS-palveluiden hallinnan käyttäjä: jos käyttäjä ei ole Windows-käyttäjä tai minkään palvelimen Windows-ryhmän jäsen. IIS-hallinta -valtuudet ovat IIS-kohtaisia, eivätkä Windows-sovellukset tai muut palvelimen sisältämät sovellukset tunnista niitä.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Salli käyttäjä

Avaa Salli käyttäjä -valintaikkunan, jossa voit myöntää käyttäjille oikeuden muodostaa yhteyden sivustoon tai sovellukseen.

Estä käyttäjä

Poistaa valitun käyttäjän IIS-palveluiden hallinnan käyttöoikeudet -luettelosta.

Näytä kaikki käyttäjät

Näyttää nykyisen tason ja alempien tasojen käyttäjät.

Näytä vain sivuston käyttäjät tai Näytä vain sovelluksen käyttäjät

Näyttää vain nykyisen tason käyttäjät.

Katso myös


Sisällys