FTP-kirjaaminen-ominaisuussivulla voit määrittää kirjaamisominaisuuksia palvelin- tai sivustotasolla sekä määrittää kirjaamisasetuksia.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Yksi lokitiedosto seuraavaa kohden

Määrittää, käytetäänkö koko FTP-palvelimessa yhtä lokitiedostoa vai käytetäänkö erillisiä sivustokohtaisia lokitiedostoja. Vaihtoehdot:

Palvelin - Määrittää, että koko FTP-palvelimessa käytetään yhtä lokitiedostoa.

Sivusto - Määrittää, että jokaisella FTP-palvelimessa käytetään erillistä lokitiedostoa.

Huomautus

Yhden lokitiedoston käyttämisestä palvelimessa voi olla hyötyä käytettäessä lokin jäsennysapuohjelmia. Tällöin lokitiedostojen koko saattaa suurentua niin, että se vaikuttaa FTP-palvelimen yleiseen suoritustasoon.

Valitse W3C-kentät

Näyttää Kirjattavat tiedot -valintaikkunan.

Huomautus

Tämä FTP-palvelimen versio tukee vain laajennettua W3C-lokitiedostomuotoa.

Hakemisto

Määrittää peruskansion, jonne lokitiedostot tallennetaan.

Huomautus

Kun erillisiä lokitiedostoja käytetään sivustokohtaisina, peruskansio voidaan liittää palvelun nimeen ja sivuston yksilölliseen tunnukseen. Esimerkiksi nämä tunnukset voidaan liittää: FTPSVC1 ja FTPSVC2.

Koodaus

Määrittää lokitiedostojen jäsentämisen. Vaihtoehdot:

UTF8 - Mahdollistaa sekä yksitavuisten että monitavuisten merkkien käytön samassa merkkijonossa.

ANSI - Mahdollistaa vain yksitavuisten merkkien käytön merkkijonossa.

Huomautus

Kun lokitiedoston koodauksessa on käytetty UTF8-koodausta, tekstimuotoisten merkintöjen kielen ei tarvitse olla englanti. Lokitiedostoissa tulee käyttää UTF-8-koodausta myös silloin, jos FTP-palvelimen URL-osoitteet sisältävät sellaisia merkkejä, joita ei ole palvelimen oletuskoodisivussa.

Aikataulu

Määrittää uusien lokitiedostojen luonnin kiinteiden aikavälien perusteella. Vaihtoehdot:

  • Tunneittain: Luo uuden lokitiedoston kerran tunnissa.

  • Päivittäin: Luo uuden lokitiedoston kerran päivässä.

  • Viikoittain: Luo uuden lokitiedoston kerran viikossa.

  • Kuukausittain: Luo uuden lokitiedoston kerran kuukaudessa.

Tiedoston enimmäiskoko (tavua)

Määrittää, luodaanko uusi lokitiedosto, kun tiedoston koko ylittää Tiedoston enimmäiskoko -ruutuun annetun koon.

Älä luo uusia lokitiedostoja

Määrittää, että käytetään nykyistä lokitiedostoa eikä uutta tiedostoa luoda. Tämän asetuksen valinta määrittää nykyisen lokitiedoston koon rajoittamattomaksi.

Huomautus

Yhden lokitiedoston käyttämisestä sivustossa voi olla hyötyä käytettäessä lokin jäsennysapuohjelmia. Tällöin lokitiedostojen koko saattaa suurentua niin, että se vaikuttaa FTP-palvelimen yleiseen suoritustasoon.

Käytä paikallista aikaa tiedostojen nimeämisessä ja korvaamisessa

Määrittää paikalliseen aikavyöhykkeeseen perustuvien lokitiedostojen siirron (jos käytössä on Aikataulu-asetus) UTC (Coordinated Universal Time) -ajan sijaan. Lokitiedostot siirretään oletusarvoisesti keskiyöllä UTC-ajan mukaan eikä keskiyöllä paikallisen aikavyöhykkeen mukaan.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Poista käytöstä

Poistaa ominaisuuden käytöstä.

Näytä lokit

Avaa lokitiedostojen tallennuskansion.


Sisällys