Muokkaa ISAPI- ja CGI-rajoitusten asetuksia -valintaikkunassa voit määrittää, että määrittämättömiä CGI- tai ISAPI-moduuleita voi suorittaa. Jos nämä asetukset jätetään ennalleen, tässä palvelimessa voi suorittaa vain erikseen määritettyjä CGI- ja ISAPI-moduuleita.

Huomioitavaa

Salli määrittämättömät CGI-moduulit- ja Salli määrittämättömät ISAPI-moduulit -asetusten käyttöönottaminen on aina tietoturvariski. Palvelin voi altistua CGI- tai ISAPI-tekniikkaa hyödyntäville tietokoneviruksille ja madoille. Riskiä voi pienentää luomalla tiettyjä rajoituksia kaikille palvelimessa suoritettaville ISAPI-laajennuksille tai CGI-tiedostoille.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Salli määrittämättömät CGI-moduulit

Mahdollistaa määrittämättömien CGI-moduulien suorittamisen tässä palvelimessa.

Salli määrittämättömät ISAPI-moduulit

Mahdollistaa määrittämättömien ISAPI-moduulien suorittamisen tässä palvelimessa.

Katso myös


Sisällys