השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות הגבלות ISAPI ו- CGI כדי לאפשר פעולה של מודולי CGI או ISAPI שלא צוינו. אם תשאיר הגדרות אלה ללא שינוי, רק מודולי CGI או ISAPI שצוינו באופן ספציפי יוכלו לפעול בשרת זה.

שים לב

הפעלת האפשרויות אפשר מודולי CGI שלא צוינו או אפשר מודולי ISAPI שלא צוינו מהווה סיכון אבטחה. השרת עלול להיחשף לווירוסי מחשבים או תולעים המנצלים את טכנולוגיות CGI או ISAPI. כדי להקטין סיכון זה, עליך ליצור הגבלות ספציפיות עבור כל הרחבות ISAPI או קבצי CGI שחייבים לפעול בשרת.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

אפשר מודולי CGI שלא צוינו

מתן אפשרות למודולי CGI שלא צוינו לפעול בשרת זה.

אפשר מודולי ISAPI שלא צוינו

מתן אפשרות למודולי ISAPI שלא צוינו לפעול בשרת זה.

למידע נוסף


תוכן העניינים