השתמש בדף התכונות רישום כדי להגדיר כיצד IIS רושם בקשות שבוצעו לשרת האינטרנט ומתי יש ליצור קבצי יומן חדשים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

קובץ יומן אחד לכל:

מציין אם שרת האינטרנט שומר קובץ יומן אחד עבור כל שרת או קובץ יומן אחד עבור כל אתר בשרת.

בעת בחירה באפשרותאתר, ההגדרות שתציין בדף רישום ברמת השרות משמשות כערכי ברירת המחדל עבור כל האתרים בשרת. לאחר מכן באפשרותך לפתוח את הדף רישום ברמת האתר כדי לקבוע תצורה של הגדרות ספציפיות עבור אתר.

תבנית

ציון התבנית של קובץ היומן שנוצר כאשר נרשמת בקשה.

כאשר תקבע את תצורת שרת האינטרנט לקובץ יומן אחד לשרת, תוכל לבחור באחת מתבניות קובץ היומן שלהלן:

ערךתיאור

בינארי

קביעת תצורה של IIS לשימוש בתבנית רישום מרכזית בינארית. על-ידי שימוש בתבנית זו, IIS יוצר קובץ יומן אחד עבור כל האתרים בשרת האינטרנט. כל אתר שכותב בקשה מעביר את פרטי היומן כנתונים בינאריים לא מעוצבים לקובץ יומן זה. מאחר שסוג זה של רישום חוסך זיכרון ומשאבי CPU רבי ערך, הוא מתאים לשימוש בסביבת ISP, כאשר שרתי האינטרנט אינם יכולים לארח אתרים מרובים, או בכל מצב של תעבורה גבוהה.

הערה

כדי לחלץ נתונים מתבנית קובץ יומן זה, עליך להשתמש בכלי, כגון LogParser 2.2 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

W3C

קביעת תצורה של IIS לשימוש בתבנית קובץ יומן מרכזי של W3C לרישום מידע אודות כל האתרים בשרת. תבנית זו מטופלת על-ידי HTTP.sys, והיא מהווה תבנית ASCII מבוססת טקסט הניתנת להתאמה אישית, כלומר, תוכל לציין את השדות הנרשמים. ציין את השדות הנרשמים בתיבת הדו-שיח שדות רישום של W3C על-ידי לחיצה על בחר שדות בדף רישום. השדות מופרדים על-ידי רווחים, והשעה נרשמת בזמן אוניברסלי מתואם (UTC).

כאשר תקבע את תצורת שרת האינטרנט לקובץ יומן אחד לכל אתר, תוכל לבחור באחת מתבניות קובץ היומן שלהלן:

ערךתיאור

IIS

קביעת תצורה של IIS לשימוש בתבנית קובץ יומן של Microsoft IIS לרישום מידע אודות אתר. תבנית זו מטופלת על-ידי HTTP.sys, והיא מהווה תבנית ASCII מבוססת טקסט קבועה, כלומר, לא ניתן להתאים אישית את השדות הנרשמים. השדות מופרדים על-ידי פסיקים, והשעה נרשמת לפי השעון המקומי.

הרשימה הבאה היא רשימה של שדות הנרשמים בעת שימוש בתבנית קובץ יומן של IIS:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (ערך של 200 מציין כי הבקשה מולאה בהצלחה).

 • Windows status code (ערך של 0 מציין כי הבקשה מולאה בהצלחה).

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (הפרמטרים המועברים לקובץ script).

לא כל השדות יכילו נתונים. כאשר שדה לא מכיל נתונים, מופיע מקף (-) כמציין מיקום. כאשר שדה מכיל תו שאינו ניתן להדפסה, HTTP.sys מחליף אותו בסימן חיבור (+) כדי לשמור על תבנית קובץ היומן.

NCSA

קביעת תצורה של IIS לשימוש בתבנית קובץ היומן National Center for Supercomputing Applications (NCSA) Common לרישום מידע אודות אתר. תבנית זו מטופלת על-ידי HTTP.sys, והיא מהווה תבנית ASCII מבוססת טקסט קבועה, כלומר, לא ניתן להתאים אישית את השדות הנרשמים. השדות מופרדים על-ידי רווחים, והשעה נרשמת כשעה מקומית עם היסט של זמן אוניברסלי מתואם (UTC).

הרשימה הבאה היא רשימה של שדות הנרשמים בעת שימוש בתבנית קובץ יומן NCSA Common:

 • Remote host address

 • Remote log name (ערך זה הוא תמיד מקף).

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (ערך של 200 מציין כי הבקשה מולאה בהצלחה).

 • Bytes sent

לא כל השדות יכילו נתונים. כאשר שדה לא מכיל נתונים, מופיע מקף (-) כמציין מיקום. כאשר שדה מכיל תו שאינו ניתן להדפסה, HTTP.sys מחליף אותו בסימן חיבור (+) כדי לשמור על תבנית קובץ היומן.

W3C

השתמש בתבנית קובץ היומן W3C Extended לרישום מידע אודות אתר. תבנית זו מטופלת על-ידי HTTP.sys, והיא מהווה תבנית ASCII מבוססת טקסט הניתנת להתאמה אישית, כלומר, תוכל לציין את השדות הנרשמים. ציין את השדות הנרשמים בתיבת הדו-שיח שדות רישום של W3C על-ידי לחיצה על בחר שדות בדף רישום. השדות מופרדים על-ידי רווחים, והשעה נרשמת בזמן אוניברסלי מתואם (UTC).

התאמה אישית

קביעת תצורה של IIS לשימוש בתבנית מותאמת אישית עבור מודול רישום מותאם אישית. כאשר תבחר באפשרות זו, הדף רישום יושבת, מאחר שלא ניתן לקבוע תצורה של רישום מותאם אישית ב- מנהל IIS.

בחר שדות

פתיחת תיבת הדו-שיח שדות רישום של W3C שבה באפשרותך לבחור אילו שדות לרשום. לחצן זה זמין רק בעת בחירה בתבנית קובץ היומן W3C.

ספריה

ציון הנתיב הפיזי שבו קובץ או קבצי היומן מאוחסנים. ערך ברירת המחדל הוא %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

קידוד

ציון כיצד קובץ היומן או קבצי היומן מקודדים: UTF-8 או ANSI.

בחר UTF-8 כאשר ברצונך לאפשר הן תווים בעלי בית יחיד והן תווים מרובי בתים במחרוזת אחת. קידוד זה מאפשר לקרוא יומנים מבוססי טקסט, לדוגמה, התבניות W3C Extended‏, IIS ו- National Center for Supercomputing Applications (NCSA) Common, בשפה שונה מאנגלית. בנוסף, אם שרת ה- Web מספק שירות לכתובות URL בשפה שונה מזו הנתמכת על-ידי קידוד ברירת המחדל של השרת, עליך לאפשר קידוד UTF-8 עבור תוכן היומן.

כברירת מחדל, IIS מנסה להגיש שירות לכתובות URL בקידוד שונה מזה של קידוד ברירת המחדל של השרת. מסיבות הקשורות לאבטחה, מומלץ לאפשר תבנית UTF-8 כדי לצמצם את ההשפעה של תקיפה שעלולה לשבש תרגום תקין של כתובות URL של UTF-8 לקידוד ברירת המחדל.

לוח זמנים

קביעת התצורה של IIS ליצירת קבצי יומן חדשים בהתבסס על אחד הערכים הבאים:

 • מדי שעה: קובץ יומן חדש נוצר בכל שעה.

 • יומי: קובץ יומן חדש נוצר בכל יום.

 • שבועי: קובץ יומן חדש נוצר בכל שבוע.

 • חודשי: קובץ יומן חדש נוצר בכל חודש.

גודל קובץ מרבי (בבתים)

קביעת התצורה של IIS ליצירת קובץ יומן חדש כאשר הקובץ מגיע לגודל מסוים (בבתים).

גודל הקובץ המינימלי הוא 1048576 בתים. אם תכונה זו מוגדרת כערך קטן מ- 1048576 בתים, ערך ברירת המחדל המשוער באופן מרומז הוא 1048576 בתים.

אל תיצור קבצי יומן חדשים

קביעת התצורה של IIS לא ליצור קבצי יומן חדשים. כלומר, קיים קובץ יומן אחד שימשיך לגדול ככל שנרשם בו מידע נוסף.

השתמש בזמן מקומי עבור מתן שמות לקבצים ומעבר קבצים

קביעה כי השמות של קבצי היומן והשעה עבור מעבר קבצי היומן משתמשים בשעון המקומי של השרת. כאשר אפשרות זו לא נבחרת, נעשה שימוש בזמן אוניברסלי מתואם (UTC).

הערה

ללא תלות בהגדרה זו, חותמת זמן בקובץ היומן בפועל ישתמשו בתבנית השעה עבור תבנית היומן שבחרת ברשימה תבנית. לדוגמה, תבניות קובץ היומן NCSA ו- W3C משתמשות בתבנית שעה של UTC עבור חותמות זמן.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

הפוך ללא זמין

השבתת התכונה.

הצגת קבצי יומן

פתיחת הספריה של קובץ היומן.

למידע נוסף


תוכן העניינים