השתמש בדף התכונות סינון בקשות FTP כדי לקבוע את הגדרות סינון הבקשות עבור אתר FTP שלך. סינון בקשות FTP היא תכונת אבטחה המאפשרת לספקי שירותי אינטרנט (ISP) ולספקי שירותי יישומים המעוניינים להגביל את אופן הפעולה של פרוטוקולים ותוכן. לדוגמה, באמצעות הכרטיסיה סיומות שמות קבצים באפשרותך לציין רשימה של סיומות שמות קבצים שיש להתיר או לדחות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

סיומות שמות קבצים

ציון רשימה של סיומות שמות קבצים שעבורם שירות FTP יאפשר גישה או ידחה גישה.

מקטעים מוסתרים

ציון רשימה של מקטעים מוסתרים שעבורם שירות FTP ידחה גישה, והם לא יוצגו ברישומי ספריות.

רצפי כתובות URL שנדחו

ציון רשימה של רצפי כתובות URL של FTP שעבורם שירות ה- FTP ידחה גישה.

פקודות

ציון רשימה של פקודות FTP שעבורן שירות FTP יאפשר או ידחה גישה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP כדי לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומגבלות של בקשות FTP.

אפשר סיומת שם קובץ

פתיחת תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לסיומת שם קובץ כדי להוסיף סיומת שם קובץ לרשימה של סיומות שמות קבצים מותרות.

דחיית סיומת שם קובץ

פתיחת תיבת הדו-שיח דחיית סיומת שם קובץ כדי להוסיף סיומת שם קובץ לרשימה של סיומות שמות קבצים שיש לדחות.

הוספת מקטע מוסתר

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מקטע מוסתר כדי להוסיף מקטע מוסתר לרשימת המקטעים המוסתרים.

הוספת רצף כתובות URL

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת רצף URL של דחייה כדי להוסיף רצף כתובות URL לרשימה של רצפי כתובות URL שנדחו.

אפשר פקודה

פתיחת תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לפקודה כדי להוסיף פקודת FTP לרשימת פקודות ה- FTP המותרות.

דחיית פקודה

פתיחת תיבת הדו-שיח דחיית פקודה כדי להוסיף פקודת FTP לרשימת פקודות ה- FTP שיש לדחות.

אזהרה

שימוש שגוי בתכונה זו יכול למנוע גישה לשרת שלך. לדוגמה, אם תדחה גישה לפקודות USER ו-PASS, המשתמשים לא יוכלו להתחבר לשרת FTP שלך.

הסר

הסרת סיומת שם קובץ, מקטע מוסתר, רצף כתובות URL או פקודה מהרשימה.


תוכן העניינים