השתמש בתיבת הדו-שיח ברירות מחדל של אתר FTP כדי להגדיר אפשרויות ברירת מחדל עבור אתרי FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

אפשר UTF8

ציון אם יש להתיר פעילות של UTF8 (כולל שמות קבצים של UTF8).

ברירת המחדל היא True.

הפעל באופן אוטומטי

ציון אם יש להפעיל את האתר עם יצירתו או כאשר שירות FTP מופעל. הפעלת אתר מגדירה מאפיין זה כ- true; עצירת אתר מגדירה מאפיין זה כ- false.

ברירת המחדל היא True.

זמן קצוב לערוץ בקרה

ציון הזמן הקצוב (בשניות) שבו הפעלת FTP תתנתק באופן אוטומטי עקב העדר פעילות.

ברירת המחדל היא 120.

זמן קצוב לערוץ נתונים

ציון הזמן הקצוב (בשניות) שבו ערוץ הנתונים יתנתק באופן אוטומטי עקב העדר פעילות.

אם תשתמש בערכי ברירת המחדל לזמן קצוב, הן עבור ערוץ בקרה והן עבור ערוץ נתונים, ערוץ הנתונים ינותק ראשון ולאחר מכן תתנתק ההפעלה אם לאחר 120 שניות עדיין לא תהיה פעילות.

ברירת המחדל היא 30.

הפיכת אגירת Socket ללא זמינה

ציון אם אגירת socket תשתמש עבור אתרים המובחנים לפי כתובת IP במקום לפי מספר יציאה או שם מחשב מארח.

ברירת המחדל היא False.

מספר חיבורים מרבי

ציון המספר המרבי של חיבורים בו-זמניים לשרת.

ברירת המחדל היא 4294967295.

איפוס לאחר הגעה למספר חיבורים מרבי

ציון אם לנתק הפעלת FTP בעת שליחת התגובה על מספר מרבי של חיבורים.

ברירת המחדל היא False.

מצבור האזנה לשרת

ציון מספר רכיבי ה- Socket הממתינים שיכולים להיכלל בתור.

ברירת המחדל היא 60.

זמן קצוב לא מאומת

ציון הזמן הקצוב (בשניות) בין יצירת חיבור חדש לבין הניסיון לאמת חיבור זה.

ברירת המחדל היא 30.


תוכן העניינים