השתמש בדף התכונות מסמכי ברירת מחדל כדי להגדיר את רשימת מסמכי ברירת המחדל. אם משתמש ניגש לאתר או ליישום בלי לציין שם מסמך (לדוגמה, על-ידי בקשת הכתובת http://www.contoso.com/‎ במקום הכתובת http://www.contoso.com/Default.htm), באפשרותך להגדיר ש- IIS יציג מסמך ברירת מחדל, כגון Default.htm. ‏IIS מחזיר את מסמך ברירת המחדל הראשון ברשימה שמתאים לשם הקובץ בספריה.

הערה

כדי לשפר את הביצועים, ודא כי מסמך ברירת המחדל הראשון ברשימה קיים בדיסק, וכי זהו שם הקובץ הראשון ברשימה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת שם הקובץ שנוסף כמסמך ברירת מחדל.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מסמך ברירת מחדל שבה באפשרותך להוסיף שם קובץ לרשימת המסמכים המוגדרת כברירת מחדל.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הפוך ללא זמין

השבתת התכונה מסמכי ברירת מחדל. כאשר מסמכי ברירת מחדל מושבתים, ומשתמש ניגש לאתר או ליישום בלי לציין שם מסמך, דפדפני הלקוח מקבלים שגיאה 403—אסור מאחר שלשרת האינטרנט אין אפשרות לקבוע איזה קובץ יש להציג, ולמחשב הלקוח אין אפשרות להציג את תוכן הספריה.

הערה

אם התכונה מסמכי ברירת מחדל מושבתת אך התכונה עיון בספריות מופעלת, דפדפני לקוח מקבלים פירוט ספריות במקום שגיאה 403—אסור.

הפוך לזמין

הפעלת התכונה מסמכי ברירת מחדל.

החזר לפריט שעבר בירושה

החזרת התכונה לקבלת הגדרות בירושה מתצורת האב. פעולה זו מוחקת הגדרות תצורה מקומיות, כולל פריטים מהרשימה, עבור תכונה זו. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

למידע נוסף


תוכן העניינים