עורך התצורה מאפשר לך לגשת אל קבצי התצורה שלך ולנהל אותם על-ידי העברת מקטעים ל- מנהל IIS. המקטעים הזמינים נקבעים לפי מיקומך בשרת, אתר או יישום. בתוך כל מקטע, באפשרותך לערוך רכיבים, תכונות ואוספים. תכונה זו זמינה למנהלי מערכת בלבד.

השתמש בדף עורך התצורה כדי לנהל מקטעים של קבצי התצורה שלך. תוכל להשתמש בעורך התצורה גם כדי לבצע חיפוש בקבצי התצורה שלך וכדי ליצור קבצי script.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

מקטע

השתמש ברשימה הנפתחת מקטע כדי לבחור את המקטע שברצונך לקבוע את תצורתו. אם ברצונך להקליד את הנתיב למקטע, עליך להשתמש בנתיב המלא כדי לגשת למקטע הנתונים, לדוגמה, system.data במקום data.

מקטע תוכן ליבה

החלונית המרכזית מציגה את המידע עבור המקטע שברצונך לקבוע את תצורתו. נתיב המקטע מופיע מעל למאפיינים ולערכיהם. באפשרותך לערוך ערכי מאפיינים אלה על-ידי לחיצה על הערך.

מידע אודות סוג ואימות

תיבת הטקסט המופיעה בתחתית הדף של 'עורך התצורה' מציגה מידע אודות סוג הנתונים ואימותם, כגון טווח הערכים, עבור המאפיין שנבחר כעת.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

שומר את השינויים שביצעת ברכיב, בתכונה או באוסף.

ביטול

מבטל את השינויים הנוכחיים שביצעת ברכיב, בתכונה או באוסף. לאחר שתלחץ על החל, לא תוכל להשתמש ב ביטול כדי לבטל את השינויים.

צור Script

יוצר Script של הפעולות שביצעת לאחרונה. פותח את החלון תיבת דו-שיח של Script המציגה את הScript - עבור פעולתך בשלוש שפות תכנות שונות: C#, JavaScript, ו-AppCmd. הפונקציונליות של יצירת script הופכת לזמינה רק לאחר שתבצע פעולה, כגון שינוי הערך של מאפיין. עליך ליצור script הכולל את פעולתך לפני שתלחץ על החל.

שים לב שה-script לא יכלול פעולות מיידיות, כגון נעילת מקטע, עריכת אוסף או חזרה לתצורת אב.

חפש תצורה

פותח את תיבת הדו-שיח חיפוש תצורה המאפשרת לך לחפש מקטעים ספציפיים בקבצי התצורה שלך.

קבלת מידע נוסף עיין בנושא תיבת הדו-שיח 'חיפוש תצורה'.

נעל מקטע

נועל את המקטע שנבחר כדי שלא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

בטל נעילת מקטע

מבטל את הנעילה של המקטע שנבחר כדי לאפשר ביצוע שינויים.

שים לב שבאפשרותך לבטל נעילה של מקטע רק במיקום המקורי שבו נעלת אותו. לדוגמה, אם נעלת מקטע באמצעות ApplicationHost.config, לא תוכל לבטל את נעילתו באמצעות Web.config.

נעל תכונה

משבית את התכונה שנבחרה.

בטל נעילת תכונה

מבטל את הנעילה של התכונה שנבחרה כדי לאפשר ביצוע שינויים.

שים לב שבאפשרותך לבטל נעילה של תכונה רק במיקום המקורי שבו נעלת אותה.

נעל רכיב

נועל את הרכיב שנבחר.

בטל נעילת רכיב

מבטל את הנעילה של הרכיב שנבחר כדי לאפשר ביצוע שינויים.

שים לב שבאפשרותך לבטל נעילה של רכיב רק במיקום המקורי שבו נעלת אותו.

הסר

מסיר את הפריט שנבחר ואת הגדרותיו.

עריכת פריטים

פותח את תיבת הדו-שיח עורך האוספים להוספה, עריכה או הסרה של מאפיינים באוסף שלך.

לקבלת מידע נוסף עיין בנושא תיבת הדו-שיח 'עורך האוספים'.

חזרה לתצורת אב

משנה את הערכים במקטע הנוכחי כך שהוא יקבל בירושה את הערכים מתצורת האב. באפשרותך להשתמש בפונקציונליות זו ברמת המקטע בלבד.

למידע נוסף


תוכן העניינים