השתמש בדף תצוגת תוכן כדי להציג את התוכן של פריט שנבחר בעץ בחלונית חיבורים. לדוגמה, בחר אתר ולחץ על תצוגת תוכן כדי לראות רשימה של יישומים, ספריות וירטואליות, ספריות פיזיות וקבצים באתר זה.

באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט ברשימה תוכן, וללחוץ על עבור לתצוגת תכונות כדי לעבור לדף הבית של האובייקט. מתוך דף הבית, באפשרותך להגדיר תכונות עבור האובייקט, כגון קביעת תצורה של הגדרות אימות עבור יישום.

הערה

מנהל IIS לא מציג קבצים בעץ בחלונית חיבורים. כדי להגדיר תצורות עבור קבצים נפרדים, עליך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ בתצוגת תוכן ולאחר מכן ללחוץ על עבור לתצוגת תכונות.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים. חפש ברשימה על-ידי הקלדת קריטריוני חיפוש בתיבה מסנן, הרחב את הרשימה בצע כדי לבחור את השדה שבו תבצע את החיפוש ולאחר מכן לחץ על בצע או הקש ENTER. לחץ על הצג הכל כדי להסיר קריטריוני סינון.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

שם

הצגת השם של כל אובייקט.

סוג

הצגת סוג האובייקט, כגון יישום או ספריה וירטואלית.

רכיבי חלונית הפעולות

הפעולות הזמינות בחלונית פעולות תלויות בסוג האובייקט שתבחר בדף תוכן. בנוסף, כאשר אתה מחובר לאתר ובוחר יישום, הפעולות הזמינות היחידות הן עבור לתצוגת תכונות, עיון ורענון.

שם רכיב תיאור

הגדרות מתקדמות

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שממנה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות מתקדמות עבור האובייקט הנבחר.

הוספת יישום

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת יישום שממנה ניתן להוסיף יישום.

הוספת מאגר יישומים

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מאגר יישומים שמתוכה ניתן להוסיף מאגר יישומים לשרת האינטרנט.

הוספת ספריה וירטואלית

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת ספריה וירטואלית שממנה ניתן להוסיף ספריה וירטואלית

הוספת אתר אינטרנט

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת אתר אינטרנט שממנה ניתן להוסיף אתר אינטרנט המשתמש בפרוטוקולי HTTP או HTTPS לצורך תקשורת.

עיון

פתיחת האובייקט הנבחר בדפדפן אינטרנט.

המרה ליישום

המרת הספריה ליישום.

עריכת איגודים

פתיחת תיבת הדו-שיח איגודים של אתר שממנה ניתן להוסיף, לערוך ולהסיר איגודים עבור האתר הנבחר.

סיור

פתיחת הספריה הפיזית (בסייר Windows) הממופית לאובייקט הנבחר.

עריכת הרשאות

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפייני Windows' עבור הספריה הפיזית הממופית לאובייקט הנבחר.

רענן

רענון הדף תוכן.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף.

הסרת חיבור

הסרת החיבור הנבחר.

שינוי שם

הפעלת השדה שם של מסנן האובייקט הנבחר כך שתוכל לשנות את שמו.

הפעל מחדש

עצירה והפעלה מחדש של האתר הנבחר. הפעלה מחדש של אתר גורמת לאתר להפוך לבלתי זמין באופן זמני עד להשלמת ההפעלה מחדש.

הפעל

הפעלת האתר הנבחר.

עצור

עצירת האתר הנבחר. עצירת אתר גורמת לאתר להפוך לבלתי זמין עד שהוא מופעל.

מעבר לתצוגת תכונות

פתיחת דף הבית בתצוגת תכונות עבור האובייקט הנבחר.

הצגת יישומים

פתיחת דף התכונות יישומים שממנו באפשרותך להציג את היישומים השייכים לאתר הנבחר.

הצגת ספריות וירטואליות

פתיחת דף התכונות ספריות וירטואליות שממנו באפשרותך להציג את הספריות הווירטואליות השיייכות ליישום הבסיס של האתר הנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים