Bruk Innholdsvisning-siden til å vise innholdet for et element som er valgt i treet i Tilkoblinger-ruten. Velg for eksempel et område og klikk Innholdsvisning for å vise listen over applikasjoner, virtuelle mapper, fysiske mapper og filer på det området.

Du kan høyreklikke et objekt i Innhold-listen og klikke Bytt til funksjonsvisning for å gå til objektets hjemmeside. Fra startsiden kan du konfigurere funksjoner for objektet, for eksempel konfigurere godkjenningsinnstillinger for en applikasjon.

Obs!  

IIS Manager viser ikke filer i treet i Tilkoblinger-ruten. Hvis du vil konfigurere funksjoner for enkeltfiler, må du høyreklikke filen i Innhold Vis og deretter klikke Bytt til funksjonsvisning.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer. Søk i listen ved å skrive inn søkevilkår i Filtrer-boksen, utvid Søk-listen for å velge feltet du vil søke fra, og klikk deretter Søk eller trykk ENTER. Klikk Vis alle for å fjerne filtervilkårene.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser navnet på hvert objekt.

Type

Viser objekttypen, for eksempel applikasjon eller virtuell mappe.

Elementer i handlingsruten

Handlingene som er tilgjengelig i Handlinger-ruten, avhenger av objekttypen du velger på Innhold-siden. Når du i tillegg er koblet til et område eller en applikasjon, er de eneste handlingene som er tilgjengelige, Bytt til funksjonsvisning, Bla gjennom og Oppdater.

Elementnavn Beskrivelse

Avanserte innstillinger

Åpner dialogboksen Avanserte innstillinger, der du kan konfigurere avanserte innstillinger for det valgte objektet.

Legg til applikasjon

Åpner dialogboksen Legg til applikasjon, der du kan legge til en applikasjon.

Legg til applikasjonsutvalg

Åpner dialogboksen Legg til applikasjonsutvalg, der du kan legge til et applikasjonsutvalg på webserveren.

Legg til virtuell mappe

Åpner dialogboksen Legg til virtuell mappe, der du kan legge til en virtuell mappe.

Legg til webområde

Åpner dialogboksen Legg til webområde, der du kan legge til et webområde som bruker HTTP- eller HTTPS-protokollene til kommunikasjon.

Bla gjennom

Åpner det valgte objektet i en webleser.

Konverter til applikasjon

Konverterer mappen til en applikasjon.

Rediger bindinger

Åpner dialogboksen Områdebindinger, der du kan legge til, redigere og fjerne områdebindinger for det valgte området.

Utforsk

Åpner den fysiske mappen (i Windows Utforsker) som er tilordnet til det valgte objektet.

Rediger tillatelser

Åpner dialogboksen Windows-egenskaper for den fysiske mappen som er tilordnet til det valgte objektet.

Oppdater

Oppdaterer Innhold-siden.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på siden.

Fjern tilkobling

Fjerner den valgte tilkoblingen.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet for det valgte objektet slik at du kan gi nytt navn til det.

Start på nytt

Stopper og starter det valgte området på nytt. Omstart av et område fører til at området midlertidig blir utilgjengelig mens omstarten pågår.

Start

Starter det valgte området.

Stopp

Stopper det valgte området. Når et område stoppes, fører det til at området midlertidig blir utilgjengelig til det startes på nytt.

Bytt til funksjonsvisning

Åpner startsiden i Funksjonsvisning for det valgte objektet.

Vis applikasjoner

Åpner funksjonssiden Applikasjoner, der du kan vise applikasjonene som hører til det valgte området.

Vis virtuelle mapper

Åpner funksjonssiden Virtuelle mapper, der du kan vise de virtuelle mappene som hører til det valgte områdets rotapplikasjon.

Se også


Innholdsfortegnelse