Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for forespørselsfiltrering til å konfigurere generelle innstillinger og forespørselsgrenser på webserveren.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Tillat ulistede filtyper

Velg dette alternativet hvis du vil tillate ulistede filtyper.

Tillat ulistede verb

Velg dette alternativet hvis du vil tillate ulistede verb.

Tillat høye bittegn

Velg dette alternativet hvis du vil tillate høye bittegn i forespørselsfiltreringer. Eksempler på høye bittegn er Ж, Ы og Я.

Tillat dobbelt-escapede tegn

Velg dette alternativet hvis du vil tillate dobbelt-escapede tegn.

Maksimal tillatt innholdslengde (byte)

Angir maksimumslengden for innhold i byte.

Obs!  

Hvis du angir null (0) for denne verdien, betyr det at lengden er ubegrenset.

Maksimal URL-lengde (byte)

Angir maksimumslengden for en URL-streng i byte.

Maksimal spørringsstreng (byte)

Angir maksimumslengden for en spørringsstreng i byte.

Se også


Innholdsfortegnelse