Bruk dialogboksen Legg til webområde til å legge til et nytt webområde på webserveren. Webområder har bindinger som består av et portnummer, en IP-adresse og et valgfritt vertsnavn.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Områdenavn

Skriv inn et brukervennlig navn på området. Dette navnet vises i trestrukturen i IIS Manager, og kan endres senere hvis du vil bytte navn på området.

Obs!  

Områdenavnet må være unikt, du kan ikke ha flere områder med samme navn på en IIS 7-webserver.

Applikasjonsutvalg

Viser det valgte applikasjonsutvalget for området. Når du skriver inn et navn på et webområde, opprettes det et nytt applikasjonsutvalg med samme navn som området (opptil 64 tegn). Applikasjonsutvalget konfigureres til å bruke .NET Framework versjon 2.0 og den integrerte pipeline-modusen som standard. Du kan redigere innstillingene for dette applikasjonsutvalget senere, eller du kan velge et annet applikasjonsutvalg for området.

Velg

Åpner dialogboksen Velg applikasjonsutvalg, der du kan velge applikasjonsutvalget som området skal kjøre i.

Fysisk bane

Skriv inn den fysiske banen til stedet der innholdet på området er lagret. Innholdet kan ligge på den lokale datamaskinen eller komme fra en ekstern mappe eller delt ressurs. Hvis innholdet er lagret på den lokale datamaskinen, skriver du inn den fysiske banen, for eksempel C:\Innhold. Hvis innholdet er lagret på en ekstern delt ressurs, skriver du inn UNC-banen (Universal Naming Convention), for eksempel \\Server\Delt ressurs.

Alternativt klikker du Koble til som for å angi legitimasjon for tilkobling til den fysiske banen. Hvis du ikke registrerer legitimasjon, bruker webserveren direktegodkjenning. Dette betyr at innhold åpnes ved hjelp av applikasjonens bruker-ID, og konfigurasjonsfiler åpnes ved hjelp av applikasjonsutvalgets ID.

Åpner dialogboksen Bla gjennom etter mappe, der du kan velge den fysiske plasseringen for områdeinnholdet.

Koble til som

Åpner dialogboksen Koble til som, der du kan velge hvordan du kobler til banen som du angav i Fysisk bane-boksen. Som standard er Applikasjonsbruker (direktegodkjenning) valgt.

Testinnstillinger

Åpner dialogboksen Testinnstillinger, der du kan vise en liste over testresultater for å vurdere om baneinnstillingene er gyldige.

Type

Velg HTTP hvis du vil at webområdet skal ha en HTTP-binding, eller HTTPS hvis du vil at webområdet skal ha en SSL-binding (Secure Sockets Layer).

IP-adresse

Velg en IP-adresse fra listen IP-adresse, eller skriv inn en IP-adresse som brukerne kan bruke til å få tilgang til området.

Obs!  

Prosentsymbolet (%) er et ugyldig tegn for IP-adresser. Hvis du skriver inn en IPv6-adresse som inneholder dette tegnet, kan ikke WAS (Windows Process Activation Service) starte området, fordi bindingen er ugyldig. IPv6-adressen slutter for eksempel med "%8". Hvis du kopierer denne adressen fra en ipconfig-spørring i et kommandovindu og limer den inn i boksen IP-adresse i IIS Manager, må du sørge for å fjerne delen "%8" av IP-adressen.

Hvis du velger Alle utilordnede, vil området svare på forespørsler til alle IP-adressene på porten og det valgfrie vertsnavnet du angir for området, med mindre et annet område på serveren har en binding på samme port, men med en bestemt IP-adresse.

Tenk deg for eksempel at webområdet Standard har binding angitt til Alle utilordnede for IP-adresse, 80 for Port og ikke angitt vertsnavn. Hvis serveren også inneholder et annet område som heter Contoso, som har en binding som er angitt til 172.30.189.179 for IP-adresse på port 80 og ikke angitt vertsnavn, vil Contoso motta alle HTTP-forespørsler til port 80 på IP-adressen 172.30.189.179, og webområdet Standard vil fortsette å motta HTTP-forespørsler til port 80 på alle andre IP-adresser enn 172.30.189.179.

Port

Skriv inn porten som HTTP.sys skal lytte etter forespørsler til dette webområdet på. Hvis du velger HTTP på rullegardinlisten Type, er standardporten 80. Hvis du velger HTTPS på rullegardinlisten, er standardporten 443. Hvis du angir en annen port enn standardportene, må klientene angi portnummeret i forespørsler til serveren for å kunne koble seg til webområdet.

Vertsnavn

Skriv inn et vertsnavn hvis du vil tilordne flere vertsnavn, også kalt domenenavn, på en datamaskin som bruker én enkelt IP-adresse. Hvis du angir et vertsnavn, må klientene bruke vertsnavnet i stedet for IP-adressen for å få tilgang til webområdet.

Hvis dette webområdet er tilgjengelig på Internett, skriver du inn domenenavnet for webområdet fordi brukere kommer til å skrive det inn i en webleser, for eksempel www.contoso.com. Hvis webområdet har mer enn ett domenenavn, for eksempel www.contoso.com og contoso.com, må du opprette en egen binding for hvert vertsnavn.

Hvis webområdet ligger på et intranett, trenger du ikke angi et vertsnavn hvis brukerne skriver inn servernavnet i webleseren, for eksempel http://server_name. Hvis DNS-serveren i miljøet er konfigurert til å lagre andre navn for denne webserveren, kan du imidlertid opprette en separat binding for hvert vertsnavn slik at brukerne kan bruke de andre navnene som er lagret på DNS-serveren.

Obs!  

Vertsnavnet du konfigurerer for webområdet, vises kanskje annerledes i loggfilene fordi HTTP.sys logger vertsnavn ved hjelp av formatet punycode-encoded.

SSL-sertifikat

Velg sertifikatet som du vil at webområdet skal bruke til SSL. Listen SSL-sertifikat vises bare når du har valgt HTTPS i Type-listen.

Obs!  

Hvis du vil legge til eller konfigurere serversertifikater, bruker du funksjonen Serversertifikater i IIS Manager.

Vis

Åpner dialogboksen Sertifikat, der du kan vise informasjon om det valgte sertifikatet i listen SSL-sertifikat. Vis-knappen vises bare når du velger HTTPS i Type-listen og velger et sertifikat i listen SSL-sertifikat.

Start webområdet umiddelbart

Velg dette alternativet hvis du vil at webområdet skal startes med en gang etter at det er opprettet. Når webområdet er startet, lytter det etter forespørsler. Det kan være smart å utsette starten av webområdet hvis du må gjøre andre konfigurasjonsendringer, for eksempel endringer i godkjenning eller tilgangsrettigheter, etter at området er opprettet.

Obs!  

Hvis du angir en ugyldig binding, vil webområdet bli opprettet, men det kan ikke startes før bindingen er rettet opp.

Se også


Innholdsfortegnelse