Bruk dialogboksene Avanserte innstillinger til å redigere egenskapene for hvert av de følgende objektene i IIS:

  • Applikasjonsutvalg

  • Område

  • Applikasjon

  • Virtuell mappe

Dialogboksen Avanserte innstillinger er nyttig når du vil redigere en bestemt egenskap eller en gruppe egenskaper for et objekt uten å bruke en redigeringsveiviser eller dialogboks, eller når en egenskap ikke vises i en veiviser eller dialogboks.

Obs!  

Hvis du vil endre standardverdien for applikasjonsutvalg, applikasjoner, områder eller virtuelle mapper, kan du gjøre dette i dialogboksen Standarder for disse objektene.

Hvis du vil ha informasjon om en bestemt egenskap, merker du egenskapen i dialogboksen Avanserte innstillinger og viser informasjonen i ruten for egenskapsbeskrivelser nedenfor tabellen med egenskaper. Du kan gjøre ruten for egenskapsbeskrivelser større ved å klikke linjen mellom egenskapstabellen og ruten for egenskapsbeskrivelser og dra den oppover. Du kan også endre størrelse på hele dialogboksen Avanserte innstillinger slik at du kan se flere egenskaper samtidig.

Se også


Innholdsfortegnelse