Bruk funksjonssiden MIME-typer til å behandle en liste over MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions) slik at du kan identifisere innholdstypene som kan betjenes fra en webserver til en server eller e-postklient.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Filtype

Viser filtypen, for eksempel CHM.

MIME-type

Viser MIME-typen, for eksempel applikasjon/oktett-strøm.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til MIME-type, der du kan legge til en MIME-type.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger MIME-type, der du kan redigere den valgte MIME-typen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse