Bruk dialogboksene Legg til egendefinert kontroll og Rediger egendefinert kontroll for å angi eller redigere tilordningen til kodeprefikset/navneområdet for en egendefinert kontroll som brukes på flere sider i en applikasjon. Bruk dialogboksene Legg til brukerkontroll og Rediger brukerkontroll for å konfigurere brukerkontroller, som er beholdere du kan plassere markerings- og webserverkontroller i.

Hvis du vil ha mer informasjon om brukerkontroller og egendefinerte kontroller, kan du se Oversikt over ASP.NET-brukerkontroller (siden kan være på engelsk).

Elementliste for brukergrensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Kodeprefiks

Viser kodeprefikset som er tilordnet kontrollen, for eksempel <aspSample: …>.

Navneområde

Definerer navneområdet som den egendefinerte kontrollen tilhører. Dette er det samme navneområdet som ble angitt i applikasjonskoden.

Denne boksen er bare tilgjengelig for egendefinerte kontroller.

Samling

Angir navnet på samlingen som den egendefinerte kontrolltypen er definert i.

Denne boksen er bare tilgjengelig for egendefinerte kontroller.

Kodenavn

Angir kodenavnet for brukerkontrollen.

Denne boksen er bare tilgjengelig for brukerkontroller.

Bane til brukerkontroll (.ascx)

Angir filbanen for brukerkontrollen.

Denne boksen er bare tilgjengelig for brukerkontroller.

Se også


Innholdsfortegnelse