Okna dialogowe Dodawanie formantu niestandardowego i Edytowanie formantu niestandardowego umożliwiają określanie lub edytowanie mapowania prefiks tagu/obszar nazw dla formantu niestandardowego, który będzie stosowany na wielu stronach w aplikacji. Okna dialogowe Dodawanie formantu użytkownika i Edytowanie formantu użytkownika umożliwiają konfigurowanie formantów użytkownika, czyli kontenerów, w których można umieszczać znaczniki i formanty serwera sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formantów użytkownika i formantów niestandardowych, zobacz Omówienie formantów użytkownika platformy ASP.NET.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Prefiks tagu

Ustawia prefiks tagu przypisany do formantu, na przykład <aspSample: …>

Obszary nazw

Określa obszar nazw, do którego należy formant niestandardowy. Jest to ten sam obszar nazw, który został określony w kodzie aplikacji.

To pole jest dostępne tylko w przypadku formantów niestandardowych.

Zestaw

Ustawia nazwę zestawu, w którym jest zdefiniowany niestandardowy typ formantu.

To pole jest dostępne tylko w przypadku formantów niestandardowych.

Nazwa tagu

Określa nazwę tagu formantu użytkownika.

To pole jest dostępne tylko w przypadku formantów użytkownika.

Ścieżka formantu użytkownika (.ascx)

Określa ścieżkę pliku formantu użytkownika.

To pole jest dostępne tylko w przypadku formantów użytkownika.

Zobacz też


Spis treści