Okno dialogowe Wybieranie puli aplikacji umożliwia wybranie puli aplikacji dla witryny lub aplikacji. Pula aplikacji jest skonfigurowana do korzystania z jednej wersji architektury .NET Framework oraz jednego z dwóch trybów przetwarzania kodu zarządzanego. Należy wybrać pulę aplikacji, której konfiguracja określa korzystanie z takiej wersji architektury .NET Framework i takiego trybu przetwarzania kodu zarządzanego, jakich wymaga dana witryna lub aplikacja. Jeśli aplikacja nie wymaga architektury .NET Framework, można wybrać pulę aplikacji, której konfiguracja nie obejmuje kodu zarządzanego.

Uwaga

Aby dodać pulę aplikacji, należy użyć okna dialogowego Dodawanie puli aplikacji otwieranego z poziomu strony Pule aplikacji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Pula aplikacji

Wybierz pulę aplikacji, której ma używać witryna lub aplikacja.

Właściwości

Wyświetla wersję architektury .NET Framework i tryb potokowy, których używanie jest skonfigurowane w puli aplikacji.

Uwaga

Tryb potokowy nie jest wyświetlany, jeśli w puli aplikacji jest skonfigurowane korzystanie z architektury .NET Framework w wersji 1.1.

Zobacz też


Spis treści