Okno dialogowe Zezwalaj na polecenie lub Odmów polecenia umożliwia dodanie polecenia FTP do listy poleceń, dla których usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Ostrzeżenie

Niepoprawne użycie tej funkcji może uniemożliwić dostęp do serwera. Na przykład w przypadku odmowy dostępu do poleceń USER i PASS użytkownicy nie będą mogli zalogować się do serwera FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Polecenie

Określa polecenie FTP, dla którego usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Zobacz też


Spis treści